Keskkonnakaitse oma fooklusesse seadnud kodanikuühendused kutsuvad üles allkirjastama rahvaalgatust kodumetsade kaitseks.

MTÜ Päästame Eesti Metsad märgib, et Eesti metsad on taganud läbi aegade eestlastele kaitse ja aidanud rahvast läbi kriiside, kuid praegune metsandus ei ole jätkusuutlik ja välistab metsa erinevate funktsioonide tasakaalustatuse ning kriise stabiliseeriva rolli. Keskkonnaühendused toovad välja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kehtestatud metsapoliitika puudused ja esitavad omapoolsed ettepanekud metsade jätkusuutlikuks majandamiseks.

Aastate jooksul on kasvanud niinimetatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade vaidluste hulk ja kohalike elanike meelepaha. Inimesteni on jõudnud teadmine, et nad võivad seadusest lähtuvalt kodulähedaste metsade majandamise osas kaasa rääkida. Metsakaitsjate kinnitusel seisneb aga takistus RMK metsapoliitika suunavalikus – riigimetsa majandajale on puiduvarumine esmane, loodusväärtused sekundaarsed ja kohalike elanike seisukohad kolmandajärgulised.

Rahvaalgatus nõuab uuendusraiete, sealhulgas lageraiete peatamist kõigis linnade, külade ja elamute lähedastes riigimetsades, sealhulgas kõigil KAH-aladel, looduskaitse- ja hoiualadel. RMK jätkusuutmatu metsade majandamine tuleb peatada.

“Lageraied inimestele olulistes metsades nende uuendamise nime all on väga paljude Eesti inimeste kurb reaalsus,” ütles MTÜ Päästame Eesti Metsad juhatuse liige Farištamo Eller. “Kas majandusmetsades pole piisavalt puitu, et minnakse lageraiuma asulatesse, kodumetsadesse ning looduskaitsealadele? Sellised raied tuleb kohe ära lõpetada, mitte aga kasutada erinevaid skeeme inimestest ja loodusest harvesteriga üle sõitmiseks,” ütles Eller.

Ainult puidu varumisele keskendunud metsamajandamise põhimõtted pole riigimetsas õigustatud ning asulaid ümbritsevates metsades peavad lageraied olema keelatud. Riigimetsa majandamine on paraku tugevalt kaldu intensiivse raiumise suunas. Rahval on õigustatud ootus kodumetsade säilimisele. 

Jaak Rand Keskkonnateabe Ühendusest selgitas, et segase olukorra on põhjustanud RMK valitud strateegia metsade majandamisel. “Meile laekuvate kaebuste hulk RMK käitumisest on ületanud igasugused piirid. Suurimad puidu kokkuostjad nõuavad RMK-lt lepingute täitmist ja RMK omakorda nõutab selle riigimetsast. Kellele selline valesti planeerimise vastutus langeb? Riiklik metsanduspoliitika peab muutuma Eesti elanikke ja elukeskkonna suhtes lugupidavaks,” ütles Rand.

Metsakaitsjad kutsuvad valitsust üles peatama KAH-aladel raied ja raietööde planeerimine, et tagada kodumetsade kaitse üle Eesti.

Rahvaalgatuse algatasid MTÜ Päästame Eesti Metsad, Keskkonnateabe Ühendus SA, Studio Viridis Loodusharidus ja Eesti Looduskaitse Selts. Rahvaalgatust toetavad organisatsioonid on Eesti Roheline Liikumine, Loomus MTÜ, Eesti Metsloomaühing, Roheline Pärnumaa, Roheline Läänemaa, MTÜ Niilusoo, Eesti Vegan Selt, Eesti Metsa Abiks ja teised. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi