Järgmisel nädalal alustavad päästeamet ja tööinspektsioon ühist reidi, et kontrollida üle kogu Eesti asutusi, kes käitlevad väikses koguses ohtlikke kemikaale. 

Nii loodus- kui ka tehiskeskkond koosnevad erinevatest kemikaalidest. Seega peavad väga paljud asutused oma igapäevatöös kasutama erinevaid kemikaale, mis võivad olla kahjulikud keskkonnale, inimese tervisele ja varale. Olenemata kemikaali omadustest ja kogusest tuleb neid käidelda selliselt, et nad ei põhjustaks ohtu ning nendega kaasnev mõju oleks võimalikult minimaalne. 

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikel ettevõtetel on välja töötatud ohutusmeetmed, mis tagavad kemikaalide ohutu käitlemise ning mis annavad võimalikust probleemist varakult märku. Päästeamet kontrollib selliseid ettevõtteid regulaarselt ning kontroll nende üle on range.

„Lisaks suurtele ettevõtetele võivad aga ohtu põhjustada ka kõik teised ettevõtted või asutused, kes käitlevad kemikaale. Ohu suurus sõltub seejuures mitmest tegurist: näiteks sellest, missugused on käideldava kemikaali kogused, kas ainet vaid hoiustatakse või kasutatakse seda erinevates protsessides, missuguseid ennetus- ja leevendusmeetmeid on ettevõtted rakendanud ja nii edasi,“ selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Reelika Kuusik. 

Õnnetuste vältimiseks ning olukorrast põhjaliku ülevaate saamiseks viib päästeamet koos tööinspektsiooniga järgmisel nädalal esmakordselt läbi kontrollreidi väikekäitlejate juurde. Kontrollitavate asutuste hulka kuuluvad näiteks spordihooned ja tervisekeskused ning koolid ja lasteaiad, kus on basseinid, samuti spaad ja veekeskused, aga ka ettevõtted, kus kasutatakse värve, õlisid, pesukemikaale, vahuaineid ja teisi ohtlikke aineid.

„Kuna tegemist on ohtlike kemikaalidega, siis piisab õnnetuse juhtumiseks ka väikesest eksimusest. Seetõttu ongi oluline, et kõik ohutusnõuded oleksid korrektselt täidetud ja riskid maandatud,“ rääkis Kuusik.

Eestis on varasematel aastatel juhtunud mitu õnnetust, kus basseinivette on sattunud liialt palju kloorilahust ning inimeste tervis on seetõttu olnud ohus. Samuti on juhtund õnnetusi, kus kemikaalianumad on läinud ümber ja kemikaal on lekkinud läbi põranda alumisele korrusele. On olnud ka õnnetusi, kus omavahel on segatud kemikaale, mis olemuselt kokku ei sobi ning seeläbi põhjustanud ohtliku olukorra. Lisaks on puhkenud mitmeid tulekahjusid hoonetes, kus on olnud ohtlikke kemikaale, mis raskendasid päästetööd.

Päästeameti ja tööinspektsiooni ühine kontrollreid algab 15. veebruaril ning kestab 12. märtsini.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi