Tartu ringkonnakohus tühistas ettevõtjate Aivo Pärna, Jaan Uibo ja Oliver Kruuda maksujõuetuse põhjustamise süüasjas menetluse lõpetamise ning määras, et  selles tuleb kohtumenetlust jätkata.

Tartu maakohus lõpetas 25. veebruari määrusega ettevõtjate Pärna, Uibo ja Kruuda süüasja aegumise tõttu, kuid selle vaidlustasid ringkonnakohtus prokuratuur ja ka Kruuda kaitsjad Küllike Namm ja Helmeri Indela.

Prokuratuur tahtis oma määruskaebuses maakohtu määruse tühistamist ja kriminaalasja saatmist menetluse jätkamiseks tagasi maakohtule samas kohtukoosseisus.

Kruuda kaitsjad Namm ja Indela leidsid samuti, et asjas tuleb menetlust jätkata, kuid hoopis Kruuda rehabiliteerimise eesmärgil.

Ringkonnakohus selgitas oma määruses, et kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt jätkatakse aegunud kuritegude osas kriminaalmenetlust, kui süüdistatav taotleb seda rehabiliteerimise eesmärgil. 

Kriminaalkolleegiumi hinnangul tuli maakohtu määrus tühistada ka teiste süüdistatavate ehk Pärna ja Uibo suhtes menetluse lõpetamise osas ning nende osas menetlust jätkama. Samas tõi kolleegium välja, et nende osas saab menetlust jätkata vaid väikese osa süüdistuses kirjeldatud tegevuste puhul.

Ringkonnakohus leidis, et menetlust ei saa jätkata enne 14. oktoobrit 2014 aset leidnud tegevustes, sest need on praeguseks aegunud.

Prokuratuur viitas oma määruskaebuses sellele, et paljud süüdistuses märgitud tegevused on võimalik siduda üheks jätkuvaks teoks, kuid ringkonnakohus sellega nõus ei olnud.

Kohus selgitas aegumise osas, et antud süüdistuse puhul on tegemist teise astme kuriteoga ning kõigist süüdistuses kirjeldatud tegevustest, sealhulgas viimasest on praeguseks möödunud üle viie aasta.  

Nende süüdistuses toodud kuritegude toimumise ajal kehtinud karistusseadustiku säte kehtestas aegumistähtajaks viis aastat teise astme kuriteo toimepanemisest.

“Seega pole oluline näiteks see, kas ja millal saabus enne 14. oktoobrit 2014 toime pandud käitumisaktide tagajärjel UP Varud OÜ maksevõimetus või maksevõime vähenemine. Viie aasta kestel ei ilmnenud neist käitumisaktidest arvates mitte ühtegi karistusseadustiku järgset aegumise katkemise alust,” selgitas kohus.

Tühistatud osas saatis ringkonnakohus kriminaalasja tagasi maakohtule menetluse jätkamiseks samas kohtukoosseisus. Lisaks lahendas ringkonnakohus ka määruskaebused selles osas, mis olid seotud menetluskulude hüvitamisega.

Ringkonnakohtu määruse saab vaidlustada riigikohtus 15 päeva jooksul.

Süüdistuse kohaselt kahjustasid pankrotistunud OÜ UP Varud juhatuse liikmeks olnud Pärn ja Uibo teadvalt ja loovutasid firma vara, võtsid põhjendamatuid kohustusi ja andsid soodustusi ning Kruuda aitas UP Varude juhatuse liikmete äriühingut kahjustavale tegevusele kaasa.

UP Varud asutati selleks, et osta aktsiaseltsile Tere kokku toorpiima. Tere tasus ostetud piima eest UP Varudele, aga juba 2013. aasta lõpus tekkisid UP Varudel raskused piimamüüjatele õigeaegse maksmisega ja 2015. aasta suvel muutus firma maksejõuetuks. Võlgu jäädi piima müünud tulundusühistutele üle 2,1 miljoni euro.

Raskused kohustuste täitmisel tekkisid UP Varudel seepärast, et Terelt saadud raha ei makstud süüdistuse järgi mitte piimamüüjatele, vaid kanti Uibo ja Pärnaga seotud firmadele ja füüsilistele isikutele ning ka Pärna isiklikule kontole. Tagantjärele vormistati tehtud ülekannete kohta laenulepingud, seisab süüdistuses. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi