TALLINN, 7. märts, BNS – Siseminister Kristian Jaani kuulutas esmaspäeval välja stipendiumi sisekaitseõpet õppivatele õpilastele, mille eesmärk on toetada ja innustada 11. ja 12. klassi gümnasiste, kes valikainena on valinud sisekaitse õppekava.

Jaani ütles, et Eesti siseturvalisus vajab järelkasvu ja on oluline tublisid sisekaitseõppest huvitatuid märgata ja tunnustada juba gümnaasiumis, teatas ministeeriumi pressiesindaja. “Stipendium aitab tunnustada ja ärgitada noori, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud päästetöödel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, maksu- ja tolli- ning vanglatöös,“ sõnas Jaani.

Sisekaitseakadeemia rektoril Marek Linkil on hea meel, et noored väärtustavad siseturvalisuse valdkonna elukutseid ja vabatahtlikku tegevust. “Sisekaitseõppe lõpetamine annab õpilastele hea eelduse ja suuremad võimalused soovi korral panustada oma kodukoha turvatunde tõstmisesse näiteks vabatahtlike päästjate või abipolitseinikena. Õppeaine lõpetajad omandavad esmased lihtsamad töövõtted ja esmaabioskused ning oskavad käituda kriisiolukordades. Loodan kõiki lõpetajaid peagi akadeemias kohata,“ sõnas rektor Marek Link.

Sisekaitseõppe stipendiumiga toetatakse ning innustatakse Eesti gümnaasiumites valikainena sisekaitseõpet õppivaid noori gümnaasiumiastme 11. ja 12. klassis. Stipendiumid määratakse õpilastele, kes on läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust.  Sel aastal on stipendiumi kogusumma 5000 eurot, mis jaguneb kümne stipendiaadi vahel võrdselt.

Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides, mille eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Sisekaitseõppega on liitunud 17 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest ja valikainet õpib igal õppeaastal ligikaudu 500 õpilast. Sisekaitseõppest saab lähemalt lugeda siit.

Kõik õppekava läbinud saavad  tunnistuse ning õppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Samuti on neil võimalik kutsesobivusvestlusel saada lisapunkte.

Stipendiumi taotlusi saab esitada kuni 1. maini meiliaadressile sisekaitseope@sisekaitse.ee. Stipendiumikomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul ja esitab siseministrile ettepaneku nimetada stipendiumi saajad. Stipendiumi saajad kinnitatakse hiljemalt 1. juuniks. Stipendiaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel. Stipendiumi võib taotleda igal õppeaastal uuesti.

Stipendium antakse välja siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia koostöös. Konkursi tingimused on kirjeldatud stipendiumi statuudis, mille leiab Sisekaitseakadeemia kodulehelt  www.sisekaitse.ee ja ka kirja manusest.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi