Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul ei ole odav renditööjõud Eesti rahvastiku vaatepunktist lahendus tööjõuturu probleemidele ning võib kaasa tuua täiendava surve riigi sotsiaalsüsteemile.

“Eesti rahvastiku vaatepunktist on hoopis olulisem palgakasv, meie perede ja laste toimetulek. Odava renditööjõu sissetoomise skeemid suruvad alla meie enda inimeste palgataset, kuid riigi huvi peab olema, et meie inimeste palga- ja elatustase tõuseks. Seetõttu on vaja renditööjõuturgu reguleerida,” ütles Solman kommentaariks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kriitikale tulumaksuseaduse muudatuse kohta.

“Renditööjõul ei tohiks olla mingeid maksueeliseid meie töötajate ees, kuna see vähendab Eesti inimeste konkurentsivõimet ja sunnib neid töökohti mujale otsima minema. Odav, imporditud, ajutine tööjõud ei lahenda probleeme, vaid tekitab uusi sotsiaalseid probleeme juurde,” lisas Solman. 

“Pikas perspektiivis vähendab odav renditööjõud ka eestlaste ja eesti keelt rääkivate inimeste osakaalu Eestis, kus meil on niigi raskusi olemasoleva vene kogukonna keeleõppe ja integreerimisega,” rääkis Solman.

Solmani sõnul võib võõrtööjõud hakata taotlema ka sarnaseid hüvesid nagu kohalikud inimesed, mis tooks kaasa täiendava surve sotsiaalsüsteemile. Ministri sõnul oodatakse Eestisse ennekõike kõrgepalgalist kvalifitseeritud tööjõudu.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda teatas möödunud nädalal, et ei toeta tulumaksuseaduse muudatust, millega pannakse Eesti ettevõtetele kohustus tasuda oma välismaalasest renditöötaja töötasult tulumaksu, kui välismaa rendileandja seda teinud ei ole.

Eelnõu eesmärk on panna välismaa ettevõtted, kes vahendavad inimesi Eestisse tööle, maksma tulumaksu töötajale makstavalt töötasult. Kaubanduskoda toetab maksude kogumisega seotud eesmärki, kuid on vastu eelnõus väljapakutud meetmele, sest need ei aita soovitud eesmärki täita, teatas koda.

“Eelnõu on koostatud kiirustades ning sellest tulenevalt on eelnõus sisalduvad meetmed ettevõtjatele ebaselged. Täielikult puudub mõjuanalüüs, mis hindaks maksurežiimi mõju renditööjõu kaasamisele. Halvimal juhul pidurdab see Eesti majanduse konkurentsivõimet, kuna kohalikku vaba tööjõudu napib,” märkis kaubanduskoda.

See, et mitteresidendist renditöötajat praegu esimesest päevast alates ei maksustata, ei tähenda, et renditöötajad oleksid Eesti majandusele kahjulikud – koja hinnangul aitab renditööjõud leevendada hoopis praegust keerulist tööjõuturu olukorda.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi