Juhtimiskriisist räsitud Tartu Ülikooli Kliinikumi 19 juhtivtöötajat leiavad, et kliinikumi nõukogu esimees, Tartu linnapea Umras Klaas peab tagasi astuma. 

“Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu on viinud kliinikumi sügavasse juhtimiskriisi. Kliinikumis puudub töörahu, juhatuse esimees Priit Eelmäe ei ole suutnud ligi 1,5 aasta jooksul kliinikute juhtidega koostööd teha ega plaanigi seda. 4400 töötajaga Eesti juhtiva meditsiiniasutuse maine on saanud väga olulisel määral kahjustada. Kliinikumi nõukogu, eesotsas nõukogu esimehe Urmas Klaasiga, püüab kliinikumi juhtimises läbi viia muudatusi viisil, mis töökorraldust ei paranda, vaid halvendavad,” seisab 19 juhtivtöötaja avalduses. 

Nad leiavad, et kliinikumi juhtimiseks sobimatute isikuomadustega Priit Eelmäe vastasseis meeskonnaga ei ole tulevikus võib-olla realiseeruv risk, vaid praeguseks ligi 1,5 aasta jooksul tõeks saanud reaalsus. “Selle reaalsuse jätkumine on ummiktee. Lahkuma ei pea tipparstid ja kliinikute juhid, vaid ebakompetentne juhatuse esimees. Priit Eelmäe ei suuda Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtida, tal puuduvad selleks oskused, teadmised, isikuomadused ja tahe. Juht, kes ei soovi oma meeskonnaga koostööd teha, väljendab ükskõiksust ka oma töö vastu,” seisab pöördumises. 

“Alusetute väidete esitamine omaenda juhitava kollektiivi vastu ei ole meeskonnatöö osa. Kliinikute juhtidena oleme kindlasti nõus struktuuri kaasajastamise, tähtajalise töölepingu ja ametikohale konkureerimisega. Nõukogu esimees on aktsepteerinud juhatuse esimehe tegevust, mis on kliinikumi juhtimiskriisi viinud. Ainus lahendus on mõlema juhi poolt vastutuse võtmine,” märgivad kliinikumi juhid. 

“Juhatuse esimees peab lahkuma kohe. See on töörahu taastamise esimene ja vältimatu eeltingimus. Nõukogu esimees peab taanduma ja vastutama, kuna ta ei ole oma tööga hakkama saanud ning õigustab emotsionaalselt vägivaldse juhtimisstiili jätkumist Tartu Ülikooli Kliinikumis. Süü lasub Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogul tervikuna. Nõukogu ei ole aru saanud Ülikooli ja haigla omavahelise toimimise tasakaalust ning pole astunud mõistlikke samme selle tasakaalu saavutamiseks,” märgivad kliinikumi juhtivtöötajad. 

“Alates nõukogu erakorralisest koosolekust 13. jaanuaril pole juhatuse esimehe juhtimisstiilis vähimaidki muutusi toimunud. Juhatuse esimees ei ignoreeri mitte ainult kliinikumi töötajaid, vaid ka nõukogu. Õhkkond kliinikumis on viimase pooleteist aasta jooksul, mil juhatuse esimees on olnud Priit Eelmäe, järjest halvemaks läinud. Olukord kahjustab oluliselt tervishoiuteenuste osutamist, meie arstide ja meditsiinitöötajate hariduse olevikku ja tulevikku. Me vajame töörahu. Ja kohe. Austatud nõukogu esimees. Astuge tagasi,”_ seisab pöördumuses. 

Avaldsuele on alla kirjutanud:

Prof Margus Lember, sisekliiniku juhataja

Prof Jaan Eha, südamekliiniku juhataja

Dr Rein Kermes, sisekliiniku direktor

Dr Aivar Ehrenberg, naistekliiniku direktor

Dr Ago Kõrgvee, anestesioloogia ja intensiivravikliiniku direktor

Prof Joel Starkopf, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja

Prof Vallo Tillmann, lastekliiniku juhataja

Dr Marika Kirss, lastekliiniku direktor

Dots Sven Janno, psühhiaatriakliiniku juhataja

Dr Anu Tamm, ühendlabori direktor

Dr Taavo Seedre, stomatoloogiakliiniku juhataja

Prof Helle Karro, naistekliiniku juhataja

Prof Urmas Lepner, kirurgiakliiniku juhataja

Dr Rein Kuik, spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku direktor

Dots Kuldar Kaljurand, silmakliiniku juhataja

Prof Aare Märtson, traumatoloogia jaortopeediakliiniku juhataja

Dots Pilvi Ilves, radioloogiakliiniku juhataja

Prof Pille Taba, närvikliiniku juhataja

Dr Rain Jõgi, kopsukliiniku juhataja

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi