Balti riikides kasutasid koroonakriisi abimeetmeid kõige sagedamini Leedu väikeettevõtted ja kõige vähem Läti omad.

Balti võrdluses kasutasid Leedu väikeettevõtted kõige sagedamini riiklike abimeetmeid, mis olid mõeldud koroonaviiruse majanduslike tagajärgede leevendamiseks, näitab uuring, mille viis Baltikumi väike- ja keskmise suurusega ettevõtete seas läbi SEB pank. Leedus kasutas abimeetmeid 52, Eestis 20 ning Lätis 12 protsenti küsitletud ettevõtetest.

“Kõik Balti riigid reageerisid kiirelt ning meetmed aitasid ettevõtetel kriisi mõjudega paremini toime tulla. Samas on selge, et riikide võimalused on piiratud, juhul kui sarnane olukord peaks uuesti tekkima. Kui väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel vähegi võimalik, siis tasub eriti praegu mõelda tegevuse efektiivsemaks muutmise võimalustele, seal hulgas digitaliseerimisele, mida rõõmustavalt paljud väike- ja keskmise suurusega ettevõtted eri sektorites ka ette võtsid,” ütles SEB panga juhatuse liige ning jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Eestis väikefirmade seas oli abimeetmeid kasutanuid kõige rohkem ehk 21 protsenti jae- ja hulgikaubanduses, millele järgnes muu teenindussektor 16 ning töötlev tööstus 15 protsendiga. Üsna võrdselt olid sektoritest esindatud majutus ja toitlustus ning ehitus – mõlemad 8 protsendiga – ning transport ja laondus 7 protsendiga.

Eestis olid väike- ja keskmise suurusega ettevõtted kõige rohkem kursis töötukassa pakutava töötasuhüvitisega, mida maksti kuni nelja kuu eest. Antud meedet ettevõtted ka kõige rohkem kasutasid või kavatsesid seda teha. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted olid kursis ka maksu- ja tolliameti, KredExi ning SEB meetmetega.

Lätis arvestasid ettevõtted kõige rohkem maksuameti meetmetega, mis kehtivad kuni aasta lõpuni. Eelkõige seisnes abi maksude ajatamises ning viiviste puudumises.

Leedus kasutati valdavalt maksuameti pakutud leevendust maksude tasumisel, aga ka riikliku finantseerimisasutuse Invega poolt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud meetmeid. Leedus lükkas maksukohustuse edasi 63 000 ettevõtet ehk ligi veerand juriidilistest isikutest.

Lätis maksti palgatoetust juunini ning kokku kulus sellele 54 miljonit eurot. Lisaks saavad ettevõtjad teatud tingimustel taotleda toetusi aasta lõpus. Eestis ja Leedus oli töötasu hüvitiste maht palju suurem, vastavalt 257 miljonit ja 154 miljonit eurot.

Koroonakriisi mõjusid analüüsiv SEB uuring toimus juulis 2020 ning kokku vastas 2566 ettevõtet, neist Eestis 1133, Leedus 1001 ning Lätis 432. Üle 90 protsendi küsitluses osalenud ettevõtetes töötas kuni 50 inimest ning valdav enamus neist olid kuni kümne töötajaga ettevõtted.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi