Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatis sotsiaalministeeriumile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku anda töötajatele võimalus vaktsineerida töökohal, mis muudaks senist vaktsineerimisprotsessi kiiremaks ja lihtsamaks.

Ettepaneku järgi selgitaks tööandja välja vaktsiini soovijate nimekirja ning teavitaks töötajaid vaktsineerimise ajast ning riigi ülesandeks on tagada, et vaktsineerija tuleks tööandjaga kokkulepitud ajal töökohta koos vajaliku arvu vaktsiinidega, nii nagu on seda praktikas tehtud sageli hooajalise gripi vaktsineerimisega.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas ettepanekut kommenteerides, et ettevõtjad teevad täna suuri pingutusi takistamaks COVID-19 levikut töökeskkonnas. „On selge, et hoolimata erinevatest abimeetmetest ei saa täielikult kõiki viirusekoldeid töökohtades ennetada ilma vaktsineerimiseta. Eriti keeruline on olukord tootmisettevõtetes ja töökohtadel, kus ei ole võimalik teha kaugtööd  – seetõttu aitab kiirem ja efektiivsem vaktsineerimine tagada töötajate jätkuva hea tervise, ning tagab samaaegselt ka ettevõtete töö jätkumise ja majanduse toimimise.“

Kaubanduskoda toob välja, et mitmed ettevõtjad on kinnitanud, et nad on valmis oma töötajate hulgas kaardistama neid, kes soovivad vaktsineerimist, ning looma kõik tingimused vaktsineerimise läbiviimiseks töökohal. Seega peaks meditsiiniasutused korraldama üksnes selle, et vaktsineerija tuleks tööandjaga kokkulepitud ajal töökohta koos vajaliku arvu vaktsiinidega. Väiksemate kollektiivide puhul, kus vaktsineerija töökohale minek ei ole mõistlik, on tööandjad valmis andma töötajatele vajadusel ka vaba aja, et kokkulepitud ajal ja kohas vaktsineerimist läbi viia.

Paltsi hinnangul muudab selline lahendus vaktsineerimise riigi jaoks lihtsamaks, sest nii jääb vaktsineerida soovivate inimeste leidmise ja kutsumise ning registreerimise protsess ettevõtja kanda ega koorma meditsiinipersonali, samuti saab tööandja protsessi käigus teha oma töötajate hulgas ka selgitustööd vaktsineerimise olulisusest ohutu töökeskkonna tagamisel. „Töökohal toimuva vaktsineerimise eeliseks on ka see, et riik ei pea korraldama vaktsineerimise aja kokku leppimist eraldi iga töötajaga, vaid saab seda teha tööandja lõikes ning kokkuvõttes oleks protsess kiirem ja efektiivsem nii meditsiinipersonalile, töötajatele kui ka tööandjatele“ ütles Palts.

Koda rõhutab ettepanekus, et kui töökohal vaktsineerimine ei ole mingitel põhjustel siiski hetkel võimalik, tuleb kaaluda varianti, kus ettevõtjad, kelle tööprotsess eeldab töötajate töökohal viibimist, saaksid võimaluse omal initsiatiivil registreerida vaktsineerimisest huvitatud töötajad vaktsineeritavate ootenimekirja.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi