Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu külastas Hollandis Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) uurimiskeskust ESTEC, ministri sõnul on Eesti kui väikeriigi jaoks tõhus rahvusvaheline koostöö üks olulisemaid eelduseid kosmosevaldkonna arendamiseks ja Eesti jaoks oluliste eesmärkide saavutamiseks. 

“Eesti teadusasutustele ja ettevõtetele pakub ESA liikmelisus ainulaadset võimalust osaleda kõrgtehnoloogilises arendustöös ning tulevikus olla mitte ainult tehnoloogia ja teenuste kasutaja, vaid ka nende väljatöötaja ja eksportija. Mitmed Eesti ettevõtjad on juba praegu kosmosetehnoloogiasektoris hinnatud tegijad ning see aitab tugevdada ka Eesti rahvusvahelist positsiooni. Lähedane koostöö ESA-ga on Eesti jaoks väga oluline, et saaksime mõlema huve arvestades valdkonda veelgi tõhusamalt edendada,” ütles minister pressiteate vahendusel.

Karu kohtus kahepäevasel visiidil ESTEC-i sealsete eestlastest töötajate ning ESA peadirektor Jan Wörneriga. Külastuse eesmärk oli tugevdada Eesti ja ESA vahelisi kahepoolseid suhteid, tutvustada Eesti kosmosepoliitika programmi ja tegevuskava aastateks 2020-2027 ning tutvuda ESA uurimiskeskusega ja seal töötavate eestlastega.

“Lisaks pakub ESA liikmelisus vahendeid innovatsiooni ning rahvusvahelise koostöö edendamiseks ning võimaldab Eesti ettevõtetel liikuda väärtusahelas ülespoole suurema lisandväärtusega toodete ja teenuste suunas,” ütles Karu, lisades, et valdkonna järjepidev arendamine panustab ka majanduse pikaajalisse kasvu ning stabiilsusesse.

Kohtumise käigus tutvustas Karu ka Eesti kosmosepoliitika programmi ja –tegevuskava aastateks 2020-2027. “Eesti kosmosevaldkonna visioon on jätkuvalt olla tugevaks partneriks Euroopa kosmoseprogrammides, aidates kindlustada Euroopa liidrirolli autonoomsel, ohutul ja turvalisel kosmosesüsteemide arendamisel ning opereerimisel avakosmoses ja otsustusprotsesside juhtimisel Maal,” lisas Karu. 

“Tegevuskava eesmärk on luua võimalikult soodne keskkond kõrgtehnoloogiapõhise ettevõtluse arenguks Eestis, mille tulemusena suureneb toodete ja teenuste eksport ning areneb Eesti teadus- ja arendustegevus,” selgitas minister.

Tuginedes Eesti ESA mõjuanalüüsile ja ESA Eesti ettevõtete ja teadusasutuste kosmosetehnoloogia võimekuse kaardistusele, on Eesti kosmoseprogramm suunatud eelkõige küberturvalisuse, masinõppe praktiliste rakenduste ning innovatsiooni arendamisele.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kosmosebüroo juht Madis Võõras ütles, et Eestis on aina enam ettevõtteid, kes on ESA-ga koostööst kasu saanud. “Meie tugevus on seni olnud peamiselt tarkvara poolel ning ka küberturvalisuse valdkonnas oleme me nii-öelda ESA staarid,” ütles Võõras.

Ministrit saatvasse äridelegatsiooni kuuluva Guardtime’i kosmoselahenduste juhi Marika Poppi sõnul on Guardtime väga motiveeritud osalema ESA uue küberturbepoliitika edukal rakendamisel, eesmärgiga tugevdada ESA ja selle liikmesriikide kosmosesüsteemide turvalisust ja vastupidavust küberrünnakutele. 

Äridelegatsiooni kuulub üheksa kosmose valdkonna ettevõtte esindajat: Testonica Lab, Skeleton Technologies, Power Up Technologies, Guardtime, Golbriak Space, Milrem Robotics, Tartu Teaduspark, Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator ja Invent Baltics. Äridelegatsiooni visiiti koordineerib EAS-i välisinvesteeringute keskus.

Eesti allkirjastas ESA-ga liitumislepingu 2015. aasta veebruaris ning pärast leppe ratifitseerimist sai Eesti Euroopa Kosmoseagentuuri täieõiguslikuks liikmeks. Täisliikmeks saades algas 1. jaanuaril 2016. aastal Eesti jaoks üleminekuperiood, mille eesmärk on Eesti tööstus ja teadus ette valmistada kosmosetööstusesse sisenemiseks.

ESA on rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb kosmoseteaduse, kosmosetööstuse arendamisega ning viib ellu Euroopa Liidu suuri kosmoseprogramme Copernicus ja Galileo. ESA asutati 1975. aastal ja agentuuri liikmeteks on 22 Euroopa riiki, lisaks assotsieerunud liige Sloveenia ning koostööpartner Kanada.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi