Euroopa Komisjon teeb ettepaneku aktiveerida koroonapandeemiale reageerimiseks eelarveraamistiku üldine vabastusklausel, astuda vastu koroonaviiruse pandeemiale.

Komisjon teeb ettepaneku aktiveerida stabiilsuse ja kasvu pakti üldine vabastusklausel, et astuda kiiresti, jõuliselt ja koordineeritult vastu koroonaviiruse pandeemiale, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis reedel BNS-ile. Pärast seda kui nõukogu on meetme kinnitanud, võimaldab see liikmesriikidel harilikult kehtivatest Euroopa eelarveraamistiku nõuetest ajutiselt kõrvale kalduda, et neil oleks lihtsam kriisile tõhusalt reageerida.

Ettepanek kujutab endast olulist järgmist sammu, et täita komisjoni lubadus kasutada kõiki tema käsutuses olevaid majanduspoliitika vahendeid, toetamaks liikmesriike selliste meetmete rakendamisel, mida nad peavad vajalikuks, et kaitsta kodanikke ja leevendada pandeemia ülimalt ränki sotsiaalmajanduslikke tagajärgi.

„Täna tegime ettepaneku lõdvendada eelarvereegleid nii palju kui võimalik, et riikide valitsused saaksid toetada kõiki – nii tervishoiusüsteeme, töötajaid ja inimesi, keda kriis on rängalt mõjutanud. Minu soov on tagada, et tegeleme koroonaviiruse pandeemia inimlike ja sotsiaal-majanduslike aspektidega nii hästi kui võimalik,” ütles president Ursula von der Leyen.

Koroonaviiruse pandeemia on suur šokk Euroopa ja maailma majandusele. Liikmesriigid võtavad praegu meetmeid, et suurendada oma tervishoiusüsteemide vastupanuvõimet ning anda abi kriisist kõige negatiivsemalt mõjutatud kodanikele ja sektoritele. Need meetmed koos majandustegevuse järsu vähenemisega tingivad liikmesriikides paratamatult märkimisväärselt suurema eelarvepuudujäägi.

Komisjon kutsub nõukogu üles ettepaneku võimalikult kiiresti kinnitama.

Komisjon on valmis võtma olukorra arenedes täiendavaid meetmeid.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi