Ligi 11 000 investorit märkisid Coop Panga aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) käigus pea 33 miljonit aktsiat, mis moodustab 71 protsenti esialgu planeeritud maksimaalsest mahust.

Coop Panga nõukogu kinnitas IPO mahuks 37,9 miljonit eurot ja aktsia hinnaks 1,15 eurot aktsia kohta, teatas Coop Pank.

“Kui esialgu planeerisime IPO käigus kaasata kolme aasta kapitalivajaduse, siis tegelikkuses õnnestus kaasata kahe aasta kasvuks vajalik kapital ning seejärel teeme järgmised otsused kapitali kaasamiseks. Eriti rõõmustas, et 24 protsenti meie aktsiate märkijatest olid Coop Panga kliendid, kes märkisid kokku 42 protsenti emissiooni mahust. 1,4 miljonit aktsiat märkisid juurde ka Coop ühistu,” ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink pressiteates.

Jaepakkumises osales 10 855 investorit ning nad märkisid kokku ligi 27 miljonit aktsiat. Keskmiselt märkis üks investor ligi 2500 aktsiat. Institutsionaalse pakkumise jaotuses osales 24 investorit, kes märkisid veidi üle 6 miljoni aktsia.

Märkimistulemuseks kujunes 71 protsenti esialgu planeeritud maksimaalsest IPO mahust, milleks oli 46 miljonit aktsiat. Jaeinvestorite märkimine ületas ootusi, kuid institutsionaalsete investorite märkimine jäi oodatust tagasihoidlikumaks.

“Institutsionaalse pakkumise tulemust mõjutas mitme erineva negatiivse faktori koosmõju. Pakkumise maht ja kogu ettevõtte suurus jäi paljudele regioonile suunatud ning arenevate turgude fondidele liiga väikeseks ja ei taganud piisavat likviidsust,” ütles IPO finantsnõustaja LHV esindaja Lauri Lind.

Lind märkis, et pakkumise perioodil tekkis täiendav negatiivne uudistevoog rahapesu teemadel Balti panganduses. “Samuti mõjutas asjaolu, et nii Lääne-Euroopa kui Kesk- ja Ida Euroopa regiooni pankade aktsiad kauplevad viimase viie, paljudel puhkudel ka enama, aasta madalaimate tasemete lähedal,” ütles ta. Ta lisas, et oma roll on ka Eesti pensionisüsteemi reformil ja sellest tuleneval ebakindlusel.

Coop Panga nõukogu otsustas, et kõik märkijad saavad aktsiaid soovitud koguses. Coop Pank emiteerib 27 miljonit uut aktsiat ning omakapital suureneb 31 miljoni euro võrra. Nimetatud summat kasutatakse panga kasvustrateegia elluviimiseks.

Aktsia hinnaks kujunes 1,15 eurot ehk pakkumise alampiir. Investoritele, kes olid vormistanud märkimise 1,3 euro peale, vabastatakse broneering 0,15 senti aktsia kohta.

Senised väikeaktsionärid AS Inbank, Luciano Orsero ning Roberto de Silvestri müüvad kokku ligi 5,8 miljonit aktsiat. Coop Panga suurim eraisikust aktsionär Andres Sonn otsustas loobuda IPO käigus aktsiate müügist.

Enim investoreid ehk 50 protsenti kasutas aktsiate märkimiseks LHV panka. Swedbanki kaudu märkis aktsiaid 31 protsenti investoritest ja SEB kaudu 18 protsenti. Teistest Balti riikidest märkis aktsiaid 74 investorit, kes avaldasid soovi 457 000 aktsia soetamiseks.

Coop Panga aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 4. detsembril. Aktsiate esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsil on plaanide järgi 9. detsember.

Pakkumine algas 18. novembril kell 10 ning lõppes 29. novembril kell 15.30. Pakkumise raames pakkus Pank kuni 32,2 miljonit nimiväärtuseta lihtaktsiat ning panga teatud aktsionärid pakkusid kuni 8,1 miljonit olemasolevat panga nimiväärtuseta lihtaktsiat.

Pakkumise aktsiate koguarv võis pakkumise korraldaja ehk LHV Panga poolt ülejaotamise optsiooni kasutamise tulemusena suureneda kuni 6 miljoni olemasoleva aktsia võrra 46,3 miljoni aktsiani.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 28 pangapunkti. Panga igapäevapanganduse kliendiarv ulatus oktoobri lõpuks 58 300-ni. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust ja millel on ligikaudu 600 000 püsiklienti.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi