Finantsinspektsioon tuvastas mullu erikontrolli käigus oma järelevalve alla kuuluvates asutustes puudusi juhtide valiku praktikas, 17 kontrollitud ettevõttest enamik olid sellised, kus kas puudusid sisekorrad üldse või ei olnud juhtide valimise protsess nõuetekohane.

Puudusi esines krediidiandjate või -vahendajate, makseasutuste, pankade, kindlustusandjate, fondivalitsejate ja investeerimisühingute seas, teatas finantsinspektsioon.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul kontrollib inspektsioon aastas umbes 300 isiku sobivust juhi kohale. “Sobivuskontrolli käigus tuvastame umbes iga kümnenda isiku puhul, et ta ei sobi finantssektorisse. See näitab, et ka ettevõtete siseselt peaks juhtide valimist puudutav kord olema läbimõeldum. Tähtis on mõista, et juhid kujundavad oluliselt finantsjärelevalve alla kuuluva asutuse tegevust ning asutus omakorda vastutab juhi sobivuse eest,” ütles Tammer.  

Mullu tehtud kontrolli eesmärk oli finantssektori üleselt tuvastada, kas ettevõtetel on nõuetele vastavad sisekorrad, mille järgi hinnata juhtide vastavust seaduse nõuetele. Samuti kontrollis finantsinspektsioon oma järelevalve alla kuuluvate ettevõtete praktikat selliste kordade rakendamisel.

Finantsinspektsioon teavitas puudustest ka ettevõtteid ning andis neile mõistliku tähtaja oma tegevus seaduse nõuetega kooskõlla viimiseks.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi