Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad ja maanteeamet sõlmisid koostöölepingu lisareiside tellimiseks ja uue parvlaeva hankimiseks.

Seoses oodatava nõudluse kasvuga järgnevatel aastatel sõlmisid TS Laevad ja maanteeamet sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisa eesmärgiga teha Virtsu-Kuivastu liinil tänavu 1. juunist kuni 2026. aasta 30. septembrini igal aastal vähemalt 500 lisareisi, teatas Tallinna Sadam börsile.

Kuna olemasoleva laevastikuga ei ole võimalik kõrghooajal sellisel hulgal lisareise teostada, siis on vajalik uue täiendava parvlaeva soetamine ja liinile toomine.

Vastavalt sõlmitud kokkuleppele tellib maanteeamet aastatel 2020–2022 lisareisid sarnaselt eelnevate aastate suveperioodidega – lisareisid teostab Regula või muu sobiv vaba parvlaev tingimusel, et suudetakse kõrghooajaks ajutiselt tagada ka varulaev.

Kokkulepe seab eesmärgiks, et aastatel 2023–2026 teeb lisareisid uus soetatav reisiparvlaev, mille tasu ja muud veotingimused lepitakse kokku pärast TS Laevade poolt laeva ehituseks konkursi korraldamist ning selle alusel soetusmaksumuse ja tähtaegade selgumist.

Maanteeametil on võimalus loobuda täiendavate lisareiside tellimisest, kui pooled ei jõua teenuse tasude osas kokkuleppele, näiteks kui uue laeva võimalik soetusmaksumus osutub liiga kõrgeks.  

Tulenevalt tellija soovist peab laev olema keskkonnasõbralik, omama jääklassi ja pardakioskit ning olema kasutatav ka Rohuküla-Heltermaa laevaliinil madala veetaseme korral.

Sobiva parvlaeva kogupikkus on kuni 114 meetrit, süvis ligikaudu 3,5 meetrit, mahutavus ligikaudu 300 reisijat ja 110–120 sõiduautot või 8 autorongi pikkusega 19 meetrit.

Soetatava laeva parameetrid on läbi räägitud ka kohalike kogukondadega. Täiendava parvlaeva ehituskonkurss on TS Laevadel plaanis korraldada pärast projekteerimistööde lõppu 2020. aasta teises pooles. 

Vastavalt maanteeametiga 2014. aastal sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule osutab TS Laevad Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinidel sõitjateveo teenust kuni 2026. aasta 30. septembrini.

Täpsemat mõju Tallinna Sadama grupi majandustegevusele on võimalik hinnata peale teenuse täiendava mahu maksumuse ja uue parvlaeva soetamismaksumuse selgumist ning vastava lepingu lisa sõlmimist maanteeametiga.

Tallinna Sadama kontserni 2019. aasta müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi