President Kersti Kaljulaid kuulutas esmaspäeval välja abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega muudetakse 35 erinevat õigusakti viirusetõrje paremaks korraldamiseks riigis.

“Praegune kriis on toonud välja mitmeid valdkondi, kus efektiivseks kriisiohjeks on vaja muuta või kohendada õiguslikku raamistikku, et tagada tegevuste jätkumine ja majanduse toimimine ka erinevate piirangutega. Siiski peaks sellisel kujul üheskoos ja kiirkorras muutma eeskätt vaid käesoleva kriisi ohjamiseks vajalikke seadusi, millisest põhimõttest praegu lähtutud ei ole,” ütles president Kaljulaid seadustepaketti välja kuulutades.

Riigipea juhtis tähelepanu, et kriisi mõjude maandamisse otseselt mitte puutuvate seaduste kriisihaldusmeetmetega üheks eelnõuks sidumine kulutab ka väärtuslikku aega nende meetmete rakendamisel, mis on ajakriitilised nagu näiteks koolide lõpetamisega seonduv.

Kaljulaid tõi eraldi välja välismaalaste seaduse muudatuse, millega muudetakse pikaajaliste tööviisade tingimusi. “Sellega muudetakse ka juba välja antud viisadele seatud tingimusi. Seadusandjal ongi kohustus välja töötada reeglid, millistel alustel kolmandate riikide töölisi riiki lubame, kuid riigi seadusloome peaks lähtuma õigusselguse printsiibist. See tähendab, et kui riik on andnud viisa välja ühtedel tingimustel, pole mõistlik praktika neid tingimusi poole pealt muuta. Enesekindel riik nõnda ei talita,” sõnas president Kaljulaid. 

President rõhutas veel, et need tingimused jäävad kehtima ka pärast kriisiperioodi ehk alaliselt, mistap jääb selline samm arusaamatuks. “See muudab väga paljude ettevõtete niigi raske olukorra veelgi keerulisemaks. Sellele on tähelepanu juhtinud nii ettevõtjad kui ettevõtjate esindusorganisatsioonid. Vajadus kaasata välistööjõudu, eriti aga välismaalt saabunud oskus- ja hooajalisi töölisi, on muutunud mitmetes sektorites ülioluliseks, kui tahame hoida oma majandust ja meie perede sissetulekuid kasvamas. Sellisel kujul välistööjõule täiendavate piirangute seadmine üksnes suurendab majanduslangust Eestis ja hakkab takistama majanduse taastumist ega too kaasa tööpuuduse vähenemist,” ütles riigipea. 

Riigikogu võttis abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ehk COVID 19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed, vastu 20. aprillil.

President Kaljulaid kuulutas täna välja ka 22. aprillil vastu võetud Eesti valitsuse, Leedu valitsuse ja Läti valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi