Kredexi meetmetest, seal hulgas spetsiaalselt turismisektorile planeeritud laenukäendusest, ei ole Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) hinnangul märkimisväärset kasu, kuna laenumeede saab olla abiks juhul, kui taastub ettevõtete majandustegevus.

“Suurim tugi sektorile oleks reisimise kiire taastamise soodustamine. Reisiettevõtted tegutsevad kogu sektori eesliinil ning leida tuleb õige tegutsemismudel, et võimalikult kiiresti saaks taas meie inimeste reisikirge rahuldada, aga ka taaskäivitada turismiteenuste eksport,” ütles ETFL-i peasekretär Mariann Lugus. “Kui täiendavaid meetmeid ei tule, prognoosime hiljemalt suve lõpuks uut koondamiste lainet, sel korral üle 50 protsendi töötajatest.”

ETFL-i hinnangul kulub kohalikul reisisektoril koroonaviiruse tekitatud kriisist taastumiseks poolteist kuni kaks aastat, mistõttu esitas liit valitsusele palve pikendada kriisist väljumiseks mõeldud meetmeid.

Peaminister Jüri Ratasele saadetud kirjas nendib liit, et koroonaviiruse mõju tõttu jääb tänavu Eesti reisisektori turumaht võrdluses mulluse 333,3 miljoniga ligi kümme korda väiksemaks. Uut käivet ei ole ka optimistliku prognoosi puhul ette näha vähemalt enne käesoleva aasta kolmanda kvartali lõppu. Sissetuleva turismiga tegeleval suunal ehk turismiteenuste eksportijatel ei ole näha uue käibe teket enne järgmise aasta kevadet.

“Tänaseks on selge, et kriisiolukord jääb kestma pikemaks ajaks ning seetõttu oleks mõistlike otsuste tegemiseks vaja sektori tegevust pikemalt ette planeerida. 1700 töötajaga sektor ei suuda valdkonna täieliku peatumise tingimustes täiendava riikliku abita ellu jääda,” märkis Lugus.

Tema sõnul on aidanud esmane töötukassa abimeede suuremaid koondamisi paar kuud edasi lükata ning peatselt avanevast EAS-i turismimeetmest saab lühiajalist abi circa neljandik reisiettevõtetest, mis aitab täiendavalt mõne kuu jooksul hoida tööl umbes 400 spetsialisti. Aprilli jooksul on koondatud hinnanguliselt 15 protsenti reisiettevõtete senistest töötajatest.

ETFL-i ettepanekud reisisektori toetamiseks kriisist väljumisest on järgmised:

• Pikendatud töötukassameede. Tänaste teadmiste juures võimalikust turu taastumisest on täiendav meede töökohtade hoidmiseks vajalik vähemalt 12 kuu jooksul peale eriolukorra lõppu. Meede peaks olema kättesaadav ettevõtetele, kelle käive on langenud eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes vähemalt 70 protsenti ning kvartaalselt pikenev. Arvestades et sektor on tasunud 2019. aasta eest 12,5 miljon eurot tööjõumakse, on riigil mõistlik tagada töökohad ja tulevane maksutulu, et mitte maksta koondatud töötajatele abiraha.

• TLS § 37 (1) tähtaja pikendamine kuni kuuekuulisele perioodile kriisis kriitiliselt kannatada saanud sektoritele (seal hulgas turismisektor).

 • Tööjõumaksude moratoorium kuni 2021. aasta lõpuni.

• Kredexi-i turismisektori laenukäenduse meetme täiendamine. Praegustel tingimustel ei ole meede reisisektorile kasutamiseks sobiv. Sektor vajab kommertslaenudele ja -garantiidele reaalset 100-protsendilist käendust, mida meede ei taga. Senine kogemus meetme alusel laenu taotlemisel näitab, et kommertspangad ei ole ka omalt poolt valmis väljakuulutatud käendusmeetmega laene väljastama.

• Reisikorraldajate täiendavate ja planeerimata kulude kompenseerimine, mida ettevõtjad tegid eriolukorra kehtestamisest ja tungivatest riigipoolsetest soovitustest tulenevalt reisijate ennetähtaegseks kojutoomiseks ning mida ei kata reisipakettide tasu. 

• Täiendavate riiklike turndusmeetmete programmi koostamine koostöös EAS-iga ning nende rahastamine turismiteenuste ekspordi kiireks taaskäivitamiseks hooajal 2021.

• Koostöö lähiriikide ja Eesti turismiekspordi jaoks oluliste sihtturgude valitsustega (soovitavalt kogu EL) ühtsete meetmete ja protseduuride kehtestamiseks, et võimaldada avada ja kasutada reisitranspordiühendusi ja turismiteenuseid sarnastel tingimustel ja teadvustada Eestit turvalise sihtriigina.

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 78 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise reisiettevõtete liite koondava organisatsiooni ECTAA liige.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi