Euroala majandus kasvas tänavu teises kvartalis aastaga 1,1 protsenti, kogu Euroopa Liidu (EL) majandus kasvas aga 1,3 protsenti.

Võrreldes selle aasta esimese kvartaliga kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) nii euroalal kui ka EL-is tervikuna aga 0,2 protsenti, selgub Eurostati kiirhinnangust.

Tänavu esimeses kvartalis kasvas euroala majandus möödunud aasta neljanda kvartaliga võrreldes 0,4 protsenti ning EL-is tervikuna 0,5 protsenti, aastavõrdluses aga vastavalt 1,2 ja 1,6 protsenti.

Euroala töötuse määr langes juunis kuuvõrdluses 0,1 protsendipunkti võrra 7,5 protsendile, aastavõrdluses oli langus aga 0,7 protsendipunkti.

Tegemist on kõige madalama määraga alates 2008. aasta juulikuust, selgub Eurostati andmetest.

Euroopa Liidus (EL) tervikuna oli töötuse määr juunikuus 6,3 protsenti, püsides eelmise kuu tasemel. Aastavõrdluses oli langus aga 0,5 protsendipunkti. See on madalaim määr alates 2000. aasta jaanuarist.

Eurostati hinnangul oli EL-is juunis ligi 15,7 miljonit töötut inimest, kellest 12,4 miljonit paiknesid euroalal. Maikuuga võrreldes langes töötute arv EL-is tervikuna 36 000 võrra ning euroalal 45 000 võrra.

Liikmesriigiti oli töötuse määr juunis kõige madalam Tšehhis 1,9 protsendiga ja Saksamaal 3,1 protsendiga, kõrgeim aga Kreekas, kus aprilli seisuga oli töötuse määr 17,6 protsenti, ning Hispaanias 14 protsendiga.

Aastaga langes töötuse määr 24 liikmesriigis, püsis muutumatuna Eestis ja Poolas, ning tõusis Rootsis ja Luksemburgis.

Suurim langus toimus aasta jooksul Kreekas, kus töötuse määr langes 2,2 protsendipunkti. Küprosel langes määr aastavõrdluses 1,8 protsendipunkti võrra.

Eesti andmed laekuvad Eurostatile kuuajase nihkega ja mais oli Eesti töötuse määr 5 protsenti, püsides sellega nii kuu- kui ka aastavõrdluses muutumatuna.

Lätis ja Leedus oli töötus juunis vastavalt 6,5 ja 5,7 protsendi juures. Lätis tõusis määr kuuvõrdluses 0,1 protsendipunkti võrra, aastavõrdluses aga langes 1,1 protsendipunkti võrra. Leedus langes määr kuuga 0,1 protsendipunkti, aastaga aga 0,5 protsendipunkti.

Soomes püsis töötuse määr maikuu 6,6 protsendil, langedes seejuures aastavõrdluses 0,9 protsendipunkti.

Euroala aastainflatsioon aeglustus juulis kuuga 0,2 protsendipunkti võrra 1,1 protsendile.

Jättes kõrvale volatiilsed energia- ja toiduhinnad oli baasinflatsiooniks 0,9 protsenti, võrreldes juunikuu 1,1 protsendiga, selgus Eurostati kiirhinnangust.

Kõige kiiremini kasvasid juulis toidu, alkoholi ja tubaka hinnad, mis kallinesid aastaga 2 protsenti. Teenuste hinnad kerkisid 1,2 protsenti ja energiahinnad 0,6 protsenti. Mitte-energia tööstuskaupade hind kerkis aga 0,4 protsenti.

Euroopa Keskpanga (ECB) rahapoliitika üks eesmärk on hoida inflatsioon tasemel, mis on 2 protsendi lähedal, ent jääb sellest piirist allapoole.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi