Euroala sesoonselt tasandatud töötuse määr püsis jaanuaris 2020. aasta detsembri tasemel ehk 8,1 protsendil, aastaga aga tõusis 0,7 protsendipunkti võrra. 

Euroopa Liidus (EL) tervikuna oli töötuse määr jaanuaris 7,3 protsenti, mida oli samuti sama palju kui eelmise aasta detsembris ja 0,7 protsendipunkti võrra rohkem kui 2020. aasta jaanuaris, selgus Eurostati andmetest.

Eurostati hinnangul oli jaanuaris EL-is 15,7 miljonit töötut, neist 13,3 miljonit euroalal. Detsembriga võrreldes tõusis töötute arv EL-is 29 000 võrra, euroalal aga 8000 võrra. 2020. aasta jaanuariga võrreldes tõusis töötute arv EL-is ligikaudu 1,5 miljoni võrra, euroalal ligikaudu 1 miljoni võrra. 

EL-i töötutest 2,9 miljonit olid alla 25-aastased noored, neist ligi 2,4 miljonit euroalal. EL-i noorte töötusmäär oli jaanuaris 16,9 protsenti ja euroalal 17,1 protsenti. Detsembriga võrreldes püsis EL-i noorte töötusmäär samal tasemel, ent euroalal langes 0,1 protsendipunkti võrra.

Detsembriga võrreldes lisandus EL-is 3000 töötut noort, euroalal 15 000. 2020. aasta jaanuariga võrreldes tõusis töötute noorte arv EL-is 184 000 võrra, euroalal 89 000 võrra. 

EL-i naiste töötusmäär oli jaanuaris 7,7 protsenti ehk detsembrikuuga samal tasemel. Euroalal oli naiste töötusmäär 8,6 protsenti ehk samuti sama palju kui kuu varem. Ka meeste töötusmäär püsis jaanuaris detsembrikuu tasemel nii EL-is kui euroalal, vastavalt 7 protsendil ja 7,7 protsendil.

Eurostat lähtub töötuse defineerimisel Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) standardist, mille järgi loetakse töötuna inimesi, kellel pole tööd, kuid on eelneva nelja nädala jooksul aktiivselt tööd otsinud ja on valmis tuleva kahe nädala jooksul tööd alustama. 

Kuigi COVID-19 puhangust tingitud piirangute tõttu on kasvanud töötushüvitiste taotlused terves EL-is, siis liikumis- ja ettevõtluspiirangute tõttu ei tegelenud paljud otsijad aktiivselt töö otsimisega ega poleks neil olnud võimalik ka tööd alustada.

Seetõttu esinevad ebakõlad registreeritud töötuse määras ja ILO definitsioonist lähtuva statistika vahel, märkis Eurostat.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi