Euroopa Komisjon kiitis heaks Kredexi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) toetuskavad, mille eesmärk on toetada koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtteid.

Toetuskavasid rahastatakse eelnevalt heakskiidetud kavade hinnanguliselt 1,75 miljardi euro suurusest eelarvest, teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus.

Esimene toetuskava, mida rakendab ja haldab riiklik sihtasutus Kredex on avatud kõigi sektorite ettevõtetele ja selle raames antakse toetust riigigarantiide, laenude ja subsideeritud intressimäärade vormis.

Teise toetuskava, mida rakendab ja haldab MES, eesmärk on pakkuda riigigarantiide ja laenude abil likviidsust põllumajanduse, kalanduse ja toiduainete töötlemise sektoris tegutsevatele ettevõtetele, samuti maapiirkondades asuvatele ettevõtetele.

Kavadega soovitakse parandada koroonaviiruse puhangust kõige rängemalt mõjutatud ettevõtete juurdepääsu likviidsusele ja aidata neil nii oma tegevust jätkata, investeeringuid alustada ja tööhõivet säilitada.

Komisjon leidis, et mõlemad Eesti kavad on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Eelkõige ei ületa üheski vormis antav toetus 100 000 eurot põllumajandustoodete esmatootmisega tegeleva ettevõtte puhul, 120 000 eurot kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutseva ettevõtte puhul ega 800 000 eurot muudes sektorites tegutsevate ettevõtete puhul, nagu on sätestatud ajutises raamistikus.

“Kavade raames antakse laene ja riigipoolseid laenutagatisi, mis katavad 100 protsenti riskist summas kuni 800 000 eurot ettevõtte kohta, parandades sel moel veelgi ettevõtete juurdepääsu likviidsusele,” kommenteeris konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager pressiteates. 

Komisjon jõudis seega järeldusele, et meetmed on vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi