Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei olnud politsei- ja piirivalveameti (PPA) kehtestatud öised alkoholimüügi piirangud meelelahutusasutustes õiguspärased.

Nimelt andis PPA 28. augustil teada, et keelab alates järgmisest päevast öise alkoholimüügi Harjumaal ning kehtestab sama piirangu kolm päeva hiljem ka Põlva-, Valga- ja Võrumaal.

Kuigi korralduse jõustanud politseiprefektidel oli seadusest tulenev õigus vastavat piirangut seada, tulnuks õiguskantsleri sõnul sellest avalikkust varem teavitada. «Nimetatud korralduse jõustamine ei olnud õiguspärane. Kõnealune alkoholimüügi piirang, mille aluseks olevat korraldust ei ole alkoholimüüjatele kätte toimetatud, vaid mis on avaldatud üksnes massiteabevahendites, saab jõustuda kõige varem 10. päeval pärast selle avaldamist,» kirjutas õiguskantsler vastuses tema poole pöördunud kodanikule.

Madise hinnangul tulnuks üleöö piirangut kehtestades kõiki müüjaid eelnevalt personaalselt informeerida. «Alkohoolse joogi jaemüügi peatamise korraldus on üldkorraldus ja sellele kohaldub haldusmenetluse seaduse paragrahvi 61 lõige 1, mis sätestab: «Haldusakt kehtib adressaadile teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest alates, kui haldusaktis ei ole ette nähtud hilisemat kehtima hakkamist.»»

Madisele teadaolevalt on PPA juba alustanud alkoholimüüjate personaalset informeerimist. «Teavitasin probleemist ka politsei- ja piirivalveametit ning teadaolevalt on amet asunud korraldust alkoholi jaemüüjatele kätte toimetama.»

Politseist kinnitati, et Madise pöördumisele tõepoolest reageeriti.

«Õiguskantsleri hinnang puudutas piirangust teavitamist ning pärast selle saamist edastas politsei täna (kolmapäeval – toim) täiendavalt ka elektroonilise teavituse Põlva-, Valga-, Võru- ja Harjumaa ettevõtjatele, kes majandusregistri andmetel tegelevad alkoholi jaemüügiga toitlustuskohtades. Teavitus saadeti registrisse märgitud kontaktidele ning loetakse sellega kätte toimetatuks,» selgitas PPA õigusbüroo juhataja Aare Hõbe.

Õiguskantsleri sõnul võivad siiski kõik kahjukannatajad pöörduda kaebusega halduskohtusse.

Siseministeerium teatas varem Postimehele, et politsei lähtus piirangu kehtestamisel terviseameti hinnangutest ning ministeerium toetas vastava piirangu kehtestamist.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi