Konkurentsiameti hinnangul on kehtiv ravimite juurdehindluse süsteem puudulik ning selle järelevalve killustatud.

Amet viis läbi konkurentsiolukorra analüüsi, et hinnata ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Selle tulemusel esineb märkimisväärne risk kehtestatud reeglite eiramiseks.

“Selgete volitustega majandusregulaatori puudumine ravimisektoris ja mittetoimiv hinnaregulatsioon kahjustavad nii konkurentsi, tarbijat kui ravikindlustusvahendite otstarbekat kasutamist,” sõnas konkurentsiameti peadirektor Märt Ots pressiteates.

Ravimite jae- ja hulgimüügil kehtivad juurdehindluse piirmäärad, millest rohkem ei tohi hulgimüüja või apteek ravimipakendile hinda lisada. Samas kinnitab konkurentsiameti analüüs, et ostuhind, millega hulgimüüja ravimid sisse ostab, on manipuleeritav.

Tegelikkuses maksab ravimitootja tihti hulgimüüjale osa ostuhinda tagasi, vormistades need tagasimaksed boonustena või tasuna lisateenuste eest – niinimetatud kickback‘id. Juurdehindlused arvestatakse siiski esmasel ostuarvel märgitud kõrgema hinna järgi. Seetõttu on ravimi hind hinnaregulatsiooni järgselt kõrgem, kui see olema peaks.

Selleks, et tuua selgust ostuhinna kujunemisse, peab konkurentsiamet vajalikuks kehtestada lünkadeta reeglistik hinnakujunduse kohta ja sätestada selge järelevalvepädevus ja -õigused. Eesmärk on tagada ravimite majanduslik kättesaadavus patsiendile ning tegelikust ravimi ostuhinnast lähtuv õiglane hind.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi