Omanike keskliidu esimees Priidu Pärna leiab täpselt 30 aastat tagasi vastu võetud omandireformi aluste seaduse (ORAS) valguses, et reform kestab seni, kuni Tallinn on tagastanud vennaskonnale mustpeade maja.

“Nüüd, 30 aasta möödudes, võib omandireformi pidada peaaegu lõppenuks. Samas ei saa ma omanike esindajana nõustuda sellega, et Tallinna linn keeldub tagastamast mustpeade maja. Niikaua ei saa ka reformi lugeda lõppenuks, kui omandiõiguse järjepidevuse sümboliks olev hoone pole tagastatud 14. sajandist pärit vennaskonnale,” ütles Pärna ja möönis samas, et omandireform ei ole olnud roosiline kõigi jaoks.

“Need inimesed, kes elasid tagastatud majades, kaotasid oma eluruumi erastamise õiguse. Samas püüdis riik kompenseerida seda piirangutega, näiteks seadusega paika pandud üüri piirhinna kehtestamisega, keeluga omanikul sundüürnikku välja tõsta oma majast ja nii edasi,” loetles Pärna. “Omandireformi reservfondist nähti ette vahendid üürnike olukorra parandamiseks. Ei ole õige käsitleda omandireformi vaid sundüürnike seisukohast, mida on tehtud riigihaldusministri tellitud omandireformi lõppanalüüsis. Kahjuks kujunes sellest eelkõige ühele ühiskonnagrupile tekitatud kahju hindamise, põhjendamise ja hüvitamise raport. Ei tohi unustada, et omanikud, kes 1940. aastal põgenesid, küüditati või tapeti, pidid samuti taluma meeletut ülekohut.”

Täpselt 30 aastat tagasi, 13. juunil 1991 vastu võetud ORAS pani aluse kogu kaasaegse Eesti ühiskonna toimimisele. Selle seaduse alusel hakati endistelt omanikelt ebaseaduslikult ära võetud vara tagasi andma, et kunagi tehtud ülekohut heastada ja luua eeldused turumajandusele üleminekuks. Tagastati circa 1,5 miljonit hektarit maad ja 12 000 ehitist.

“1991. aastal taastati Eesti Vabariik õigusliku järjepidevuse alusel, seega ei tohiks seada kahtluse alla omandiõiguse taastamist õigusliku järjepidevuse alusel. Eraomand on ühiskonna vundament. Ka Vabadussõda võideti, kui noor riik lubas eestlastele oma maatükki. Täna kuulub eraomanikele circa 60 protsenti riigi pindalast,” märkis Pärna, kelle sõnul võib ORAS-t pidada reformiseaduste emaks.

“See seadus lõi uue ühiskonnakorralduse ja liikusime sotsialismist kapitalismi. Selle õigusakti põhjal korraldati ümber kõik omandisuhted, pandi alus maareformile ja põllumajandusreformi läbiviimisele, erastamisele – saime korterite ja ettevõtete omanikeks, börsile tulid esimesed erastatud ettevõtete aktsiad,” meenutas Pärna. “Ida-Euroopa sügavaimad reformid on viinud meid selle regiooni edukamate ühiskondade sekka. Oleme jõudnud sinnamaani, et eestlastest on saanud omanikud – oleme omal maal peremehed, Eestimaa ja selle kodud on korras ning kaunid.”

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi