Riigikogus läbis esmaspäeval esimese lugemise eelnõu, millega suurendatakse töötushüvitiste süsteemis paindlikkust ja pakutakse inimestele töötuse korral suuremat sotsiaalset kaitset. 

Valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste ning töötuskindlustuse seaduste muutmise eelnõu kohaselt võib edaspidi töötuna arvel oleku ajal ajutiselt töötada kuni viiel päeval kuus, kuid kõige rohkem 12 kuul kahe aasta jooksul ning saada selle eest tasu, mis võib olla ühes kuus kuni 40 protsenti eelmise aasta kuu töötasu alammäärast ehk sel aastal 216 eurot, teatas riigikogu pressiteenistus. 

Eelnõuga täpsustatakse töötuskindlustushüvitise arvutamist olukorras, kus kindlustatu töötas enne töötuks jäämist Eestis ning enne seda väljaspool Eestit teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis.

Samuti tõusevad töötasu hüvitised. Esimesel sajal töötuse päeval hakkab töötutoetus olema senise 50 protsendi asemel 60 protsenti eelnevast sissetulekust ning töötutoetus hakkab olema 35 protsendi asemel 50 protsenti eelmise aasta töötasu alammäärast tõustes tänavu augustis 189 eurolt 270 euroni. Seega tõuseb töötutoetus üle arvestusliku elatusmiinimumi kuus, mis 2019. aastal oli 221 eurot.

Eelnõuga muudetakse töötute hooajalise töötamise soodustamiseks töötuskindlustushüvitise saamise tingimusi nii, et hooajatöö lõppemise järel taas töötuks jäädes jätkub hüvitise maksmine, kui eelmisest hüvitise maksmise perioodist on jäänud kasutamata päevi ning tööle asumisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud.

Eelnõu näeb ette seaduse jõustumise 1. septembril 2020, mil jõustuvad ajutise töötamise sätted. Töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise asendusmäära suurendamine jõustub 1. augustil 2020. Asendusmäärade muudatused toimuvad seega alates 1. augustist arvestatavatele hüvitistele ning tagasiulatuvat mõju ei oma.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles esmaspäevasel riigikogu täiskogu istungil eelnõud tutvustades, et seadusega kehtestatavate meetmete kogukulu nii sel kui tuleval aastal oleks eeldatavalt ligikaudu 13,2 miljonit eurot.

Ta lisas, et kulude katteallikaks on kavandatud eeskätt töötukassa eelarve. Täiendavalt on valitsus paketi kulude katmiseks uurinud ka võimalusi kasutada Euroopa Liidu sotsiaalfondi ja Euroopa progresseerumise fondi vahendeid. 

Muudatusettepanekute tähtaeg on 10. juuni õhtupoolik. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi