Riigi Kinnisvara kuulutas välja hanke leidmaks Haapsalu, Paide ja Viljandi päästehoonetele ning Elva ühishoonele projekteerijat koos ehitusaegse autorijärelevalvega, hankelepingu väärtus on 15,5 miljonit eurot.

Eesmärk on hooned rajada tüüplahendusena, mis tähendab, et võimalikult palju projektseid lahendusi tuleks võtta kasutusele järgmises projektis. Samuti tuleb arvestada hoones paiknevate Päästeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti vajadustega, teatas Riigi Kinnisvara.

Tüüplahendusele lisaks tuleb iga hoone puhul arvestada samuti kohapealsete reaalsete vajadustega, seal hulgas erivõimekusega ja muu päästetehnika eripäraga, et uus hoone oleks võimalikult mugav ja funktsionaalne seal töötama hakkavatele töötajatele.

“Proovime uut lahendust, kus ühe hankega projekteerime mitu sarnast objekti korraga,” ütles Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger.

“Loomulikult arvestatakse iga piirkonna eripäradega, aga suures plaanis peaks selline hankimine tooma juurde efektiivsust ning kulude kokkuhoidu. Teiseks oluliseks uuenduseks on see, et hangime ka tööprojekti koostamist. Kui varasemalt on see jäänud ehitaja ülesandeks, siis sellel korral hangime selle ise,” lisas Mäger.

Igas linnas on plaanis hooned rajada uushoonestusena vastavalt Kuu arhitektide poolt koostatud kavandi lahendusele. Rajatavatel objektil on oluline, et oleks tagatud muuhulgas funktsionaalsus, materjalide ja tehnosüsteemide pikk kasutusiga, keskkonnasäästlikkus, hea töökeskkond ning turvalisus. 

Tulevane Haapsalu hoone asub aadressil Tallinna maantee 85, Paide hoone Järva tee 4, Viljandi hoone Metsaküla tee 1 ning Elva hoone Kirde 14.

Ehitus on planeeritud esialgu 2022. aastasse ja valmimine on 2023. aasta lõppu.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi