Suveniirimüüjad ja tootjad asutasid liidu, heites riigile ette, et valitsus on neid turismisektorile suunatud kahjude vähendamise toetustest ilma jätnud.

Eesti Suveniiride Müüjate ja Tootjate Liit (SMTL) leiab, et valitsus võttis endale vastutuse tagajärgede eest, mis kaasnevad koroonapiirangutega. Liit meenutab, et kriisis kannatanute kahjude leevenduseks maksis töötukassa kuni juuni lõpuni töötasuhüvitist, pangad võimaldasid pooleaastast maksepuhkust, KredEx pakkus laene ja käendusi ning valitsus otsustas toetada turismisektorit. Paraku puudusid toetuse saajate hulgast turismitoodete tootjad ja turismipoed.

Suveniirivaldkonna esindajad pöördusid pärast seda valitsuse ja riigiasutuste poole korduvalt.

Olukorras, kus kriis oli sektori käivet vähendanud 90 protsenti, tehti järgnevad avaldused ja ettepanekud:

  1. Suveniirimüüjad ja -tootjad on osa turismivaldkonnast.
  2. Suveniirimüüjatele ja -tootjatele tuleks kompenseerida turismivaldkonna toetustest väljajäämine mais.
  3. Suveniirimüüjatele ja -tootjatele tuleks kompenseerida majanduskahjud, mida eriolukord tekitas.
  4. Suveniirimüüjad ja -tootjad peaksid saama maksusoodustust.
  5. Suveniirimüüjate ja -tootjate toetuseks tuleks teha meediakampaania, mis tutvustab erinevaid tegijaid, räägib nende lugusid ja parandab valdkonna mainet.

Valitsus otsustas turismisektori uute, novefmbris rakenduvate kriisitoetuste tingimused 8. oktoobril. Paraku puudusid toetuse saajate hulgast turismitoodete tootjad ja turismipoed.

SMTL tuletab valitsusele meelde, et alates märtsist on turism sisuliselt lakanud ning turismitoodete tootjad ja turismipoed on kaotanud oma sissetuleku.

Olukorras, kus valitsus justkui toetab turismi, ei ole turismitoodete tootjad ja turismipoed kordagi toetust saanud.

“Suveniirivaldkonna katastroofilist olukorda teades ei ole tahetud kriisis kannatajaid aidata,” leiab äsja moodustatud SMTL enda pöördumises. “Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) selgitusel jäi nimetatud valdkond välja eelarve piiratuse tõttu. Sisuliselt tähendab see, et ettevõtted lastakse põhja.”

SMTL asutatigi kahjude hüvitamiseks ning oma õiguste, eksistentsi ja liikmete huvide kaitseks. Liit on volitatud esindama oma liikmeid kohtus, seisma oma liikmete õiguste eest riiklikul tasandil, nõustama oma liikmeid maksete ja muude kulude optimeerimisel, korraldama oma liikmete huvides meeleavaldusi ja miitinguid, esindama oma liikmeid rahvusvaheliselt ning pakkuma igasugust tuge ja kaitset. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi