Valitsus otsustas neljapäevasel kabinetiistungil teha investeeringuid õhuseirevõimekuse parandamiseks, et leevendada suurel osal Mandri-Eesti aladest riigikaitselisi kõrguspiiranguid tuuleparkide rajamiseks.

„Lähima kümnendi jooksul peame Eesti taastuvelektri toodangut kahekordistama ning praegu on üheks meie oludes sobivamaiks lahenduseks tuuleenergia osatähtsuse suurendamine. Tuuleparkide arendamist takistavad aga praeguse õhuseiresüsteemi seatud piirangud elektrituulikute kõrgusele osades Eesti piirkondades,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Ministri sõnutsi saab tehnoloogilistest kitsendustest siiski üle võimsamate tehniliste lahendustega.

„Tänu Kaitseministeeriumi heale tööle oleme leidnud võimaluse riigikaitselistest kõrguspiirangutest vabastada kokku üle poole Mandri-Eesti aladest,“ lisas Aas.

Tuuleparkide arendamiseks sobiliku ala suurendamiseks töötas õhuseiredivisjon välja mitmekihilise õhuseire lahenduse, mille käigus soetatakse täiendavad õhuseiresensorid ning paigutatakse olemasolevaid ümber. Selle hinnanguline investeeringukulu on 37,5 miljonit eurot, mida plaanitakse rahastada möödunud aasta taastuvenergia statistikakaubanduse tuludest.

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on sõjalise riigikaitse spetsialistid aastaid otsinud võimalusi leidmaks lahendust elektrituulikute mõjudele meie õhuseiresüsteemi töövõimele. „

Mul on hea meel, et leidsime võimaluse ilma õhuseiresüsteemide töövõimet kahjustamata kaasa aidata rohepöörde elluviimisele. Selle suure sammuga saame tagada Eestis nii sõjalise julgeoleku kui arendada puhta energia tootmist.“

Kõrguspiirangutest vabanevale alale on võimalik hinnanguliselt rajada ligi 1000 MW tuuleparke, mille toodang oleks üle 3000 GWh/a. Ala laiendamine võimaldab konkurentsi kasvu tuuleenergia arenduste vahel, et tagada taastuvelektri tootmine tarbijate jaoks parima hinnaga.

Neljapäevane valitsuse otsus tähendab, et kaitseministeerium saab alustada vajalikke ettevalmistustöid seadmete hankimiseks. Pärast investeeringute tegemist vabaneb osa Mandri-Eestist kõrgusepiirangutest. Esialgse plaani kohaselt saavad vajalikud investeeringud tehtud 2025. aastaks.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi