Valitsuse majandusarengu komisjon tutvus kolmapäevasel istungil majanduse elavdamise ekspertkogu ettepanekutega, mis aitavad kaasa tööhõive säilitamisele ja muutusteks majanduses; valitsus arutab ettepanekuid 3. septembril. 

“Ettevõtjatelt ja majandusekspertidelt saadud sisendiga jätkavad nüüd tööd asjakohased ministeeriumid ja 3. septembri valitsuse kabinetinõupidamisele esitatakse täpsemad tegevused ekspertide soovituste elluviimiseks. Juba lähitulevikus ootavad meid eelarveläbirääkimised, mille käigus arvestame ettevõtjatelt ja majandusekspertidelt saadud ettepanekutega,” ütles peaminister Jüri Ratas pressiteates.

Majandusarengu komisjoni juurde loodud majanduse elavdamise ekspertkogu leidis, et riigi strateegilisteks eesmärkideks pandeemia tingitud kriisist väljumisel peavad olema töökohtade säilitamine ja uute töökohtade loomine ning majanduse struktuurmuutuste kiirendamine. Majanduse tugevdamine peab toimuda eeskätt innovatsiooni, digiteerimise ja keskkonnasäästlikkuse kaudu.

Ekspertkogu rõhutas, et lühiajalised meetmed peavad toetama pikaajalisi strateegilisi eesmärke. Täpsemaid soovitusi antsid eksperdid nii riigi investeerimise kiirendamiseks, et säilitada tööhõivet, kui inimeste tööturul toimetuleku toetamiseks ja ettevõtete konkurentsivõime ja innovatsiooni soodustamiseks. Oluline on sealjuures kriisi mõjudega toime tulemist toetav ja stabiilne ettevõtluskeskkond ja avaliku sektori tõhustamise jätkamine.

Samuti soovitasid eksperdid mitte kompenseerida kriisiolukorras vähenenud riigieelarve tulusid kärbetega, vaid võtta puudujääkide katteks laenu, mis on märkimisväärne riigipoolne tugi majandusele. Seejärel tuleb liikuda tagasi Euroopa Liidus kooskõlastatud riigieelarve reeglite suunas.

Oluline on ekspertkogu arvates tagada inimeste ja kaupade vaba liikumine, säilitada kriitilise tähtsusega taristu, mille ülalpidamine kriisi ajal võib osutuda omaniku jaoks liiga kulukaks, ja arvestada majandusmeetmete kujundamisel regionaalarengu vajadustega.

Tutvuti ka väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi poolt kokku kutsutud majanduse kriisimeetmete töörühma ettepanekutega esimese abipaketi rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

Teise päevakorrapunktina tutvus komisjon reaalajamajanduse rakendamise visiooniga, mida esitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Visiooni eesmärgiks on aastaks 2027 luua tehnilised ja regulatiivsed võimalused, et ettevõtlusandmed oleksid digitaliseeritud ja liiguksid automaatselt erinevate osapoolte vahel. See aitab oluliselt vähendada bürokraatiat, säilitab inimressurssi ja minimeerib ajakulu ning säästab ettevõtlussektoris üle 200 miljoni euro aastas.

Valitsuse 2017. aasta 13. aprilli korraldusega moodustatud valitsuse majandusarengu komisjoni eesmärk on edendada Eesti majandusarengut ja parandada riigi konkurentsivõimet.

Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, sotsiaalminister, välisminister.

Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd korraldab riigikantselei. Komisjoni järgmine istung on plaanis 24. augustil.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi