Harju maakohus hindas esmaspäeval muusik Raivo Rätte ehk Kõmmari tapmises süüdistatud Karel Šmutovi süü ümber provotseeritud tapmiseks ning mõistis talle reaalse vanglakaristuse.

Kohus mõistis Karel Šmutovile (27) reaalse kahe aasta ja viie kuu pikkuse vangistuse, ütles kohtu pressiesindaja Viivika Siplane BNS-ile.

Kohus mõistis Šmutovilt ühe kannatanu kasuks välja tsiviilhagi varalise kahju osas 3331,39 eurot, kuid jättis mittevaralise kahju nõude rahuldamata. 

Kohus rahuldas teise kannatanu poolt Šmutovi vastu esitatud tsiviilhagi varalise ja mittevaralise kahju nõudes osaliselt. Kohus mõistis Šmutovilt välja tsiviilhagi varalise kahju nõudes 16 305,86 eurot ja mittevaralise kahju nõue 10 000 euro ulatuses. 

Menetluskuluna peab ta tasuma sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest 876 eurot, ekspertiisitasud 6954 eurot, kaitsjatasud 330 eurot. Ühtlasi mõistis kohus temalt välja kannatanu kasuks menetluskulud 1280 eurot. Karel Šmutovi endal tekkinud õigusabikulud 13 920 eurot jättis kohus tema enda kanda. 

Kohus asus seisukohale, et Raivo Rätte ootamatu ilmumine Kivi tänava elamusse, seal süüdistatava ja tunnistaja suhtes intensiivse vägivalla kasutamine ja solvamine ja ähvardamine, tema autosse ajamine ning viimase katalüsaatorina süüdistatava mobiiltelefoni vastu autot viskamine, tekitas kohtu hinnangul Šmutovis äkki sellise hingelise erutuse seisundi, mida kohus loeb vastutust kergendavaks tunnuseks.

Eeltoodust tulenevalt luges kohus tuvastatuks provotseeritud tapmise koosseisu ehk Šmutov pani tapmisena kvalifitseeritava teo toime äkki tekkinud tugeva hingelise erutuse seisundis, mille põhjustas Rätte poolne vägivald, solvangud ja ähvardused tema suhtes. Kohtu hinnangul pani Šmutov kuriteo toime otsese tahtlusega. Kohus on tuvastanud, et Šmutov valis põhjendamatult tema poolt juhitava sõiduki sõidusuunaks sellise liikumistrajektoori, milline oli suunatud otse sõiduteest täielikult eemal seisnud Rätte suunas. Õigusvastasust välistavaid asjaolusid kohus kohtumenetluse käigus ei tuvastanud. 

Vaatamata sellele, et Karel Šmutov enne ja peale kuriteo sooritamist on olnud kohtule teadaolevalt seaduskuulekas, asus kohus siiski seisukohale, et teda tuleb toimepandu eest karistada reaalse vangistusega. Kohus märkis, et süüdistatava varasem kriminaalkorras karistamatus ei ole selline asjaolu, mis igal juhul toob kaasa karistusest tingimisi vabastamise.

Kohus ei vaadanud mööda faktist, et Šmutov pani toime küll teise astme kuriteo, kuid selle tagajärg oli väga raske, süüdistatava poolt toimepandu tõi kaasa teise inimese surma, süüdistatava poolt süüteo toimepanemise vahendina sõiduauto kasutamine tekitas kannatanule ulatuslikud tervisekahjustused, mis ilmselgelt põhjustasid kannatanule suurt valu. Kohtu hinnangul andsid kuriteo laad ja saabunud tagajärje raskus ning õiguskorra kaitsmise huvid kohtule aluse mitte kohaldada Karel Šmutovi suhtes karistusest osaliselt või täielikult tingimisi vabastamist ning temale mõistetud vangistuse määras kohus ära kandmisele täies ulatuses.

5. märtsil toimunud kohtuvaidluses taotles Põhja ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi Šmutovi süüdimõistmist tapmises ning talle seitsmeaastase vanglakaristuse mõistmist.

Kaitsjad Sirje Must ja Anu Vilt leidsid, et Šmutov tuleb tapmise süüdistuses õigeks mõista.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kõmmari tapmises tema endise abikaasa uut kaaslast Karel Šmutovit, kes muusikule autoga otsa sõitis. Jaanuari alguses alanud protsessil Šmutov end tapmises süüdi ei tunnistanud.

Prokurör Kruusimägi sõnul on prokuratuur tõendeid hinnates seisukohal, et Raivo Rättele otsasõit ei toimunud juhuslikult ega olnud õnnetus, vaid süüdistatav nägi auto ees seisnud Rättet ja sõitis talle tahtlikult otsa.

2018. aasta 19. juulil kell 00.09 sai häirekeskus teate lähedaste vahelisest tülist Tallinnas Nõmme linnaosas Kivi tänaval. Teates väideti, et Kivi tänaval ründas 48-aastane Rätte 27-aastast Šmutovit ja oma 40-aastast ekskaasat Palmit.

Sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid eest avariilise sõiduauto Audi A6, katkise aia ning selle juurest raskelt viga saanud Rätte.

Muusik toimetati küll haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu päästa.

Järgmisel päeval taotles prokuratuur kohtult Šmutovi vahistamist, kuid kohus sellega nõus ei olnud, kuna leidis, et too on varem kriminaalkorras karistamata ning tema pakkuminek pole tõenäoline.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi