Kaitsepolitseiamet otsustas, et ei alusta vandeadvokaat Martin Traadi avalduse alusel riigiprokurör Vahur Verte suhtes kriminaalmenetlust

“Kohtuvaidluse osapoole esitatud ning ka avalikkusega jagatud kuriteoteates esitatud materjalid ei viita, et Verte oleks teenistusülesandeid täites toime pannud kuriteo. Hinnangu menetlustoimingute õiguspärasusele ja tõenditele annab kohus, mitte eeluurimisasutus,” ütles kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul.

Koos riigikogu liikme Kert Kingoga (EKRE) kuriteosüüdistuse saanud vandeadvokaat Martin Traat esitas kaitsepolitseile kuriteokaebuse riigiprokurör Vahur Verte tegevuse suhtes 18. jaanuaril.

Traat kirjutas kuriteokaebuses, et prokuratuur rikkus advokaadi ja kliendi vaheliste teabekandjate puutumatust. “Kaebuses on viidatud tõenditele ja nendest nähtuvatele asjaoludele, mis viitavad sellele, et prokurör pidi advokaadibüroo läbiotsimiseks loa saamise taotlust koostades olema teadlik taotluses kirjapandud väidete ja faktide ebaõigsusest,” märkis Traat.

Ka süüdistas Traat kuriteoteates, et riigiprokuratuur valetas õiguskantslerile saadetud taotluses ettepaneku tegemiseks riigikogu liikmelt Kert Kingolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks.

“Taotluse lõpposas on prokuratuur märkinud, et kõikides kriminaalasjas esitatud süüdistuses märgitud tsiviilasjades tehtud kohtuotsused on jõustunud, mistõttu on prokuratuuri hinnangul võimalik ja vajalik kõnealust kriminaalmenetlust jätkata kohtumenetluses. See väide ei vasta aga tõele. Kõik taotluses nimetatud tsiviilasjad ei ole jõudnud lahendini isegi mitte käesolevaks ajaks, rääkimata ajast, mil taotlus õiguskantslerile esitati ehk 20. juulil 2023,” ütles Traat jaanuari keskel.

Riigiprokuratuur saatis novembri lõpus kohtusse kriminaalasja, milles esitas riigikogu liikmele Kert Kingole süüdistuse kelmuses ning vandeadvokaat Martin Traadile süüdistuse sellele kaasaaitamises. Kahtlustus esitati mõlemale 2022. aasta augustis.

Süüdistuse järgi esitas Kingo riigikogule hüvitamiseks advokaadibüroo arveid, millele olid märgitud erinevad riigikogu liikme tööga seotud konsultatsiooniteenused, mida advokaadibüroo Kingole seoses tema riigikogu liikme tööga tegelikult ei osutanud. Süüdistuse järgi kasutas Kingo võltsitud arveid selleks, et lasta riigikogul hüvitada riigikogu tööga mitteseotud inimeste õigusabikulusid.

Arvete võltsimises süüdistatakse vandeadvokaat Martin Traati, kes lasi süüdistuse järgi enda büroos kirjutada Kingo suuniste alusel arvetele tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Süüdistuse järgi osutas advokaadibüroo teenuseid tegelikult kõrvalistele inimestele, kuid arved osutatud teenuste eest lasi Kingo süüdistuse järgi tasuda riigikogu liikme kuluhüvitiste eest. Süüdistuse järgi tekitasid süüdistatavad kuluhüvitiste kuritarvitamisega 8271 eurot kahju.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi