Politseinikud harjutasid laupäeval Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal ja Hiiumaal Kaitseliidu õppuse Orkaan14 raames ulatusliku evakuatsiooni korraldamist, teatas PPA.

“Õppus ei toonud kaasa kellegi päriselt evakueerimist, kuid õppuse tegevuste võimalikult realistliku läbiviimise eesmärgil käisid nendes piirkondades politseinikud ukselt uksele, vestlesid inimestega kriisiks valmisolekust ja jagasid infomaterjale,” ütles Lääne prefekt Kaido Kõplas.

Samuti said politseinikud ülesandeks moodustada kogunemiskohad, kus evakueeritud kohalikke elanikke mängisid õppusele kaasatud inimesed. Sellised harjutamise eesmärgil loodud evakuatsioonipunktid pandi tööle Hiiumaal Käina huvi- ja kultuurikeskuses, Saaremaal Kihelkonna koolis, Läänemaal Palivere spordihoones ja Pärnumaal Vändra koolis. Läbi harjutati evakuatsioonipunktis ettenähtud tegevused: evakueeritute registreerimine, turvakontroll, toitlustus ning vajadusel esmaabi korraldamine.

“Ohuolukorras on evakuatsiooni sujuv korraldamine väga tähtis, et tagada inimeste turvalisus. Samas on see ressursimahukas ja ka aeganõudev tegevus. Õppus näitas partneritega hea koostöö olulisust ja vastutusalade jaotamise vajadust kriisisituatsioonis,” märkis Kõplas. “Leian, et on ääretult oluline kasvatada teadlikkust ja valmidust taolisteks olukordadeks ning tänan kohalikke elanikke mõistva suhtumise eest.”

Õppuse stsenaarium nägi ette, et Pärnumaal Vändras, Läänemaal Risti alevikus, Hiiumaal Emmastes ning Saaremaal Kihelkonnas ja Vilsandil satuvad kohalikud elanikud ohtu, mistõttu tuleb nad oma elukohast evakueerida. Õppusel osales 176 politseinikku ja 20 abipolitseinikku. Kokku käisid politseinikud õppuse jooksul läbi 1181 majapidamist: Pärnumaal 622, Läänemaal 285, Saaremaal 149 ja Hiiumaal 125 majapidamist.

Õppuse käigus testiti ka politseinike kokkukutsumise skeeme, harjutati staabijuhtimist ja koostööd päästeameti, Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi