Keskkonnakaitseühing MTÜ Hiiu Tuul rõhutas lõppeval nädalal kohtumisel taastuvenergiafirma Enefit Green esindajatega, et Loode-Eesti tuulepargi rajamiseks puudub õiguslik alus.

Enefit Green on esitanud Loode-Eesti tuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) täiendatud aruande avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu korraldamiseks. Avalik arutelu on plaanis 18. septembril. Hiiu Tuule esindajad selgitasid arendajatele, et vastavalt riigikohtu halduskolleegiumi otsusele 8. augustist on Hiiu mereala maakonnaplaneering tuuleparkide arendusalade osas tühistatud. Hiiu mereala planeering, milles ei ole tuuleenergeetika arendusalasid, integreeritaks üleriigilisse merealade planeeringusse.

Riigikohus tühistas tuuleenergeetika arendusalad, sest keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne oli oluliste puudustega ja selle alusel ei saanud olla kindlat veendumust, et need väljapakutud alad tuuleenergeetika arendamiseks sobivad. Kontrollimata on, kas Hiiu merealale üldse saab tuuleparke rajada. KMH aruande, mis vastab küsimusele “kuidas tuuleparki rajada”, esitamine selles olukorras ei ole õigusriigile kohane.

Hiidlased ja Hiiumaa sõbrad on aastaid võidelnud Hiiumaa ja tema mereala unikaalse looduse säilitamise eest. Aastatel 2008-2010 koguti rohkem kui 8000 allkirja petitsioonile “Mina hiigeltuuleparke Hiiumaale ja Eesti rannikumerre ei taha!” ning Loode-Eesti tuulepargi KMH aruande avaliku arutelu eel märtsis 2017 väljendasid hiidlased oma seisukohta piketil.

2008. aastal võttis riigikogu vastu Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse. Sellega on Eesti võtnud enadale kohustuse teha kindlaks, hoida, kaitsta, taastada rändveelindud jaoks tähtsaid alasid. Üks sellistest aladest on Apollo madal, mille lähistele on plaanitud rajada Loode-Eesti tuulepark. Tänavu jaanuaris võttis valitsus vastu määruse, millega moodustati Apollo meremadaliku looduskaitseala.

“Meie kohustus on seista maailma unikaalsete loodusväärtuste eest. Meie kohustus on seista Hiiu mereala maakonnaplaneeringu järgimise eest. Loode-Eesti tuuleparki ei saa rajada ja KMH aruande esitamine avalikuks aruteluks ei ole õigusriigile kohane,” ütles Hiiu Tuul MTÜ juhatuse liige Inge Talts. “Tahame oma seisukohad avalikkusele välja öelda KMH aruande avaliku arutelu eel 18. septembril 2019,” lisas MTÜ liige ja turismiettevõtja Paap Kõlar.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi