SISUTURUNDUS

Enamik korterelamuid rekonstrueeritakse KredExi toetusel, mis võimaldab suurendada märksa soodsama hinnaga hoone energiatõhusust ja parandada sisekliimat, pikendada hoone eluiga ja suurendada väärtust kinnisvaraturul.

Et kõik kulgeks sujuvalt ja lõpptulemus oleks parim, peab ühistu sõlmima toetuse saamiseks lepingu tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalvega. Mida see tähendab?

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimis- ja ehitushangete tegemisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside korraldamisel. Tema põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes eelkõige enne rekonstrueerimise algust, kuid ka hilisemas protsessis. Omanikujärelevalve eesmärk on tagada, et ehitustööd kulgevad projekti alusel, ehituslikke norme järgitakse ja ehituse kvaliteet vastab nõuetele.

„Tehniline konsultant on isik, kes on läbinud riiklikult heaks kiidetud koolitusmooduli alusel korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse ja sooritanud koolituse läbimist tõendava eksami nõutud tasemel. Tehniliste konsultantide nimekiri on näha KredExi kodulehel,“ tutvustab ca 20-aastase omanikujärelevalve, ehitusjuhtimise ja fassaaditööde kogemusega Ruve Visnapuu Accurato Fassaadid OÜ-st.

Lisaks on Accurato spetsialistidel tehnilise konsultandi sertifikaat ja paljud ühistud üle Eesti on usaldanud oma asjaajamise just neile. „Nii tehniline konsultant kui ka omanikujärelevalve peavad pakkuma sõltumatut teenust ja esindama tellija huve. Nii kaitstakse ühistut fiaskode eest, kus nad maksavad ehitustööde eest liiga palju, töid tehakse ebakvaliteetselt, rikutakse kokkulepitud graafikut või ei suvatseta teha garantiitöid. Meil on selles valdkonnas palju kogemusi ning lisaks on meil erialainsenerid muinsuskaitse, teede-ehituse ja elektritööde kohta, et katta kõik vajalikud teemad, mida ühistu võib rekonstrueerimisel vajada!“

Accurato eksperdid korteriühistute huvide kaitsmisel kergema vastupanu teed ei lähe

Tartus asuva Riia 9 korteriühistu juhatuse esinaine, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen ütleb, et ta on teinud Accurato Fassaadidega koostööd juba umbes 10 aastat. „Mulle meeldib, et nad ei tee kunagi pelgalt hinnapakkumist, vaid tulevad alati objektile kohale, kuulavad omanike ideid ja teevad kohe ka ettepanekuid. Oleme ülimalt rahul, sest korteriühistu juhatuse liikmetel ei ole ehitusharidust ega -haritust, ning on väga hea, kui tehniline konsultant või omanikujärelevalve tegija mõtleb kaasa ja pakub mõistlikke lahendusi!“

Mattiisen lisab, et Accurato eksperdid on kannatlikud ja südamlikud. „Kui ühistus tekib probleeme – ja neid tekib alatasa, sest korteriomanikke on nii erinevaid – ei jäta nad juhatuse liikmeid omapäi otsustama, vaid viivad alustatu alati lõpuni. Peale selle on nad väga hoolikad järgima ehitustehnilisi nõudeid, olles nõudlikud ehitajate ja projekteerijate suhtes. Kuigi Accurato spetsialistid ei lähe kergema vastupanu teed, ei aja nad ka juuksekarva lõhki, vaid on igati usaldusväärsed partnerid.“

Laagri alevikus asuva Veskitammi 9 korteriühistu juhatuse liige Toomas Artma meenutab üheksa aasta tagust aega, mil nende ühistu otsis koostööpartnerit, kes aitaks renoveerida kahekorruselist ühe trepikojaga maja. „Soovisime leida partnerit, kes viiks kogu protsessi läbi algusest lõpuni – olukorra kaardistamisest ja projekteerimisest kuni võtmete üleandmiseni. Ehitusturul ringi vaadates ja selliseks koostööks pakkumisi küsides sai tugeva ülekaalu nii hinnas kui ka suhtumises Accurato Fassaadid OÜ. Ligi aasta kulus projekteerimisele, hangetele ja ettevalmistusele, mida ettevõte koostöös meiega vedas, seistes ka kogu edasise protsessi vältel omanikujärelevalvena meie selja taga.“

2013. aasta suveks olid kõik tööd Veskitammi majas lõpetatud. Mõni pisiasi tuli garantii korras üle käia, kuid 2020. aasta sügiseni ei ole Artma sõnul toona tehtud töödele ühtegi etteheidet: „Kõik, mis tehti, sai niivõrd korralikult tehtud, et on igati laitmatus korras siiani! Ei enne ega pärast seda pole mul olnud sellist kogemust ettevõtetega, kes oleksid oma meeskonnaga nii tõsiselt asja kallal. Iga detail ja iga euro kulutus sai alati läbi räägitud ja läbi kaalutud. Ruve ei andnud kunagi lubadusi, mida nad poleks suutnud täita, ja hoidis jalad maas nii tellijal kui ka töövõtjatel. Olen soovitanud Accurato Fassaade ka teistele korteriühistutele, kellel loodetavasti on sama positiivsed kogemused!“

Hea tehniline ekspert-konsultant aitab reaalselt raha säästa

Paide korteriühistu Aasa 3 juhatuse esinaine Rutt Marjasoo kiidab samuti Accurato Fassaade ja Ruve Visnapuud, kes teevad tööd alati südamega. „Minu esmane kokkupuude nendega pärineb aastatagusest ajast, mil otsustasime renoveerida oma kortermaja KredExi toel. Kindlasti oli vaja kaasata tehniline konsultant. Meie huviorbiiti sattusid nad hinnapakkumiste küsimisel ja me ei ole pidanud kahetsema! Ruve Visnapuu on mees nagu muiste – alati valmis nõu andma, probleemidele lahendusi otsima, vaieldamatult oma valdkonna spetsialist. Oleme oma valikuga väga rahul.“

Ligi pooleaastane koostöö seob Accurato Fassaadidega ka Kaspar Kaljuveed EstateGuru OÜ-st. „Alustasime uue kinnisvara arendusprojektide finantseerimise struktuuri juurutamisega, mis põhineb tehtud ehitustöödel. Tulenevalt asjaolust, et EstateGuru on finantseerimas aina suuremaid kinnisvara arendusprojekte, kus projekti ehituseelarved jäävad vahemikku 1–10 mln eurot, on vaja efektiivsemat ehitusetappide finantseerimise lahendust. Siiani oleme finantseerinud arendusprojektide ehitust kinnisvara eksperthinnangute alusel, mis on laenuandja jaoks efektiivne lahendus, kui projekti mahud on väikesed ja neid on visuaalsel vaatlusel lihtne kontrollida. Suuremate ehitusprojektide puhul on vaja kaasata etapilise finantseerimise protsessi eraldi eksperdid. Sama lahendust kasutavad Eestis ka kõik kommertspangad suuremate arendusprojektide finantseerimisel.“

Kaljuvee lisab, et senise koostöö põhjal ollakse valitud partneriga rahul. „Koostöö käigus oleme tuvastanud mitmel objektil puudujääke, kus akteeritud oli näiteks suuremas mahus töid, kui oli reaalselt tehtud. Tänu Accurato kaasamisele ehitusprotsessi kontrollimisse oleme saanud finantseerida tegelikult tehtud tööde mahtu ja hoida investoritele lubatud riskitaset. Accurato teeb meile sobivaks partneriks nende põhjalikkus, soov pakkuda uusi ja efektiivsemaid lahendusi ning julgus juhtida puudustele tähelepanu, mille tulemusena saame olla veendunud, et ehitusprotsess ja selle kulud on kontrolli all,“ nendib Kaljuvee.

Vaata lisaks: www.accurato.ee

SISUTURUNDUS

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi