Õiguskantsler Ülle Madise nõuab Viru vangla direktorile Marek Aasale saadetud kirjas vangla kartseri elamistingimuste parandamist, kuna kartserikaristust kandvatele vangidele pole kõik ettenähtud õigused tagatud, vahendab BNS.

Õiguskantsleri nõunik kontrollis kahte Viru vangla kartserikambrit 11. novembril, ilma et oleks vanglat sellest eelnevalt teavitanud.

«Kummaski kambris ei ole kraanikaussi ning veekraani asukoht ei taga elementaarsete hügieeninõuete täitmist. Kraanist valgus ja pritsis vett kambri põrandale ning magamisasemele. Kambrites ei ole piisavalt loomulikku valgust ning kinnipeetavate asjade hoidmiseks puudub hoiukoht,» märkis Madise.

Õiguskantsleri nõunik tuvastas, et mõlema kambri hügieeninurk on muust kambrist eraldamata, asub magamisaseme vahetus läheduses ning kambrites puudub kraanikauss. Mõlemas kambris voolab vesi veekraanist põrandale ja vesi pritsib magamisasemele. Külma vee kraan asub põranda sisse ehitatud WC-potita tualetist mõnekümne sentimeetri kaugusel. Selline sanitaarsõlmede ehituslik lahendus ei ole piisavalt hügieeniline ega sobi joogivee võtmiseks.

Ka märkis õiguskantsler, et veekraani kasutamisel ei tohiks kambri põrand, magamisase ja voodiriided märjaks saada. Sellised tingimused ei taga kinnipeetavate õiguspärast kohtlemist. Märgatavalt paremini on olukord lahendatud Viru vangla teises kartserkambris, kuhu on paigaldatud kraanikauss.

Õiguskantsleri nõunik tuvastas ka, et kartserite akende ees on tihe võrestik, mille tõttu ei pääse kambritesse piisavalt loomulikku valgust.

«Erialakirjanduses on öeldud, et loomulik valgus vähendab stressi ja ärevust ning suurendab keskendumisvõimet. Sellel on muu hulgas ka otsene mõju inimese närvisüsteemile. Selleks et takistada agressiivse käitumisega inimest kambri akent lõhkumast, on tarvis teatud olukordades kasutada akende kaitseks lisaturvameetmeid. Samas on olemas alternatiivsed turvavahendid, näiteks löögikindel klaas või akna turvakile mille paigaldamine ei nõua väga suuri kulutusi, kuid mis tagavad inimeste nõuetekohase kinnipidamise,» kirjutas Madise.

Ka märkis õiguskantsler, et kartseris peavad olema isiklike asjade hoiukoht ja nagi.

«Kambris olev laud ei ole mõeldud isiklike asjade hoidmiseks, vaid söömiseks, kirjutamiseks ja lugemiseks,» toonitas Madise.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi