Tallinna Halduskohus jättis eelmisel nädalal rahuldamata kaebused, millega sooviti tühistada Lasnamäel Raadiku tänav 11 ja 11a ehitatava Lidl kaupluse detailplaneeringut.

Tallinna linnavalitsus kehtestas 26. juunil oma korraldusega Raadiku tänav 11 ja 11a kinnistute detailplaneeringu, mille kohaselt rajatakse kinnistutele kauplus koos parkla ja liikluslahendustega.

Naabruskonna elanikud ehk kokku kuus kaebajat vaidlustasid selle korralduse ning tõid muuhulgas välja, et kaupluse rajamisega suureneb liikluskoormus, kaotatakse ära parkimiskohad ning samuti suureneb piirkonnas müra ja õhusaaste.

Kohus leidis, et ei ole usutav, et kauplusesse hakataks sõitma üle kogu linna, eriti olukorras, kus samalaadseid kaupluseid on plaanis avada mujalgi, sealhulgas kahe kilomeetri kaugusel Tähesaju asumis.

Samas ei saa Tallinna linn ka piirata inimeste liikumist linnaosade vahel. Transiitliiklus ei satu tõenäoliselt kaebajate kodutänavale, vaid liigub sellest mööda. Lisaks on halduslepinguga ette nähtud piisavad tagatised selleks, et arendaja ka reaalselt uue ristmiku, kergliiklustee ja kaasnevad objektid välja ehitaks, märkis kohus.

Samuti selgitas kohus, et ühe detailplaneeringuga ei saa ära lahendada kogu linnaosa autostumise ja parkimise probleeme. Need probleemid on seotud piirkonda lisanduvate elanike, mitte kaupluste külastamisega. Kinnistul olnud parkla on ära kaotatud juba enne detailplaneeringu kehtestamist ja kaebajatel ei ole õigus nõuda, et eraisik peaks lubama neil oma maal (tasu eest või tasuta) parkida. Kaebajatel tuleb parkimise probleemid lahendada oma elamu kinnistul koostöös korteriühistute ja kohaliku omavalitsusega.

Detailplaneering sätestab, et olemasolevaid müra- ja õhusaaste norme ei tohi rikkuda, nähes selleks ette ka leevendusmeetmed. Vajadusel peab arendaja kasutama täiendavaid meetmeid, et müranorme ei ületataks. Ka kohalik omavalitsus peab normide järgimist kontrollima ja ümberkaudsed naabrid saavad taotleda järelevalve tegemist.

Kohtu hinnangul on detailplaneeringu lahendus kooskõlas üldplaneeringuga, mistõttu ei olnud vajadust kaaluda ka keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Samuti olid puudutatud isikuid ehk lähedal elavate majade elanikud, piisavalt kaasatud, sealhulgas on teavitatud kirjalikult naabreid ehk iga korteriomanikku. Menetluses toimus ka avalik väljapanek, mille jooksul ei saabunud ühtegi arvamust.

Otsus puudutas vaid detailplaneeringu vaidlustamist. Kohtuotsust on võimalik vaidlustada hiljemalt 20. jaanuaril.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi