RB Raili töötajad saatsid kolme Balti riigi juhtidele ja ministeeriumitele ühispöördumise, milles juhivad tähelepanu projekti murekohtadele, projekt on töötajate hinnangul jõudnud halvast juhtimisest ja huvide konfliktidest tulenevalt kriitilisse olukorda, töötajad nõuavad ka ettevõtte nõukogu esimehe tagasiastumist.

Peale ettevõtte tegevjuhi tagasiastumist 30. oktoobril saatsid töötajad ühisavalduse kolme riigi peaministritele ja transpordiministritele. Viimase 14 kuu jooksul on ettevõttes vahetunud viis tippjuhti, mis näitab pöördumise autorite sõnul struktuurseid probleeme projekti elluviimisel.

“Me usume, et projekti edu tagamiseks on oluline ühendada jõud kõigi Balti riikide vahel enne ehituse algust. On aeg küsida riikide parlamentidelt, valitsustelt ja Euroopa Komisjonilt, kas Rail Baltic on projekt, mis toob Balti riikidele ja Euroopa Liidule pikaajaliselt kasu või jätkab see ebaefektiivselt, huvide konfliktide ja hooletu suhtumisega Euroopa Liidu ja riiklikesse vahenditesse. Meie, RB Rail AS-i töötajad, oleme pühendunud aktiivsesse rolli Rail Balticu juhtimise ja ellu viimise parendamisse,” seisab kirjas.

Pöördujate hinnangul on vaja järelevalvet kõrgemal tasemel, sest praegune fragmenteeritud ülesannete jaotus ei taga efektiivselt projekti elluviimist. Töötajate arvates tuleks luua ühine sõltumatu nõukogu, mis esindaks kõigi osanike huve ning aitaks vältida huvide konflikte.

Muu hulgas nõuavad töötajad RB Raili nõukogu esimehe Karolis Sankovski tagasi astumist, põhjenduseks tuuakse huvide konflikte. Samuti ka asjaolu, et Sankovski ei ole suutnud järgida häid juhtimispõhimõtteid ega suutnud ennetada juhtkonna pidevat vahetumist.

Töötajad soovivad, et ettevõtte nõukogusse määrataks ka üks liige esindama töötajate huvisid.

RB Rail AS-i nõukogu nimetas teisipäeval ettevõtte ajutise tegevjuhi ametikohale Agnis Driksna, kelle töökohustused tegevjuhina algavad 2. detsembrist. Ta asendab Timo Riihimäkit, kes astus ametist tagasi isiklikel põhjustel ning kelle ametiaeg lõpeb 1. detsembril.

Lisaks astus ametist tagasi RB Raili tehniline juht ning juhatuse liige Mart Nielsen, kes soovib end edaspidi rakendada erasektoris. Vastavalt ettevõtte nõukogu otsusele täidab alates 24. detsembrist ajutiselt tehnilise juhi koha ettevõtte planeerimis- ja rakendusvaldkonna juht Kaido Zimmermann.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et koordineerida Rail Balticu projekti elluviimist. Ettevõte on projekti keskne koordinaator.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi