Ligi 42 protsenti Eesti elanikest leiab, et nende kulud kasvavad tuludest kiiremini ning 46 protsendi arvates pärsivad suurenevad igapäevakulud nende heaolu, selgus krediidihaldusteenuste ettevõtte Intrumi uuringust.

Pärast üüri, hüpoteeklaenu ja teiste laenukohustuste ning kommunaalkulude tasumist jääb umbes veerandil vastanutest kuupalgast järele kuni 20 protsenti, samas 27 protsendi vastajate sõnul jääb neil palgast üle enam kui pool, ilmnes uuringust.

“Eesti keskmine palk on aastaga kasvanud üle kaheksa protsendi, kuid vaatamata sissetuleku suurenemisele tunnetavad Eesti inimesed elukalliduse tõusu,” ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika pressiteate vahendusel.

Seejuures on Eesti inimesed kohusetundlikud arvete tasujad. Nimelt olid 97 protsenti vastajatest kindlad või enam-vähem kindlad, et suudavad oma leibkonna igakuised arved õigeaegselt tasuda. Samas 30 protsenti vastanutest oli viimase 12 kuu jooksul jätnud mõne arve ühel või mitmel korral tähtajaks tasumata, Euroopas on keskmiselt see näitaja 33 protsenti.

Kõige tähtsamaks peavad Eesti tarbijad gaasi-, vee- ja elektriarvete õigeaegset tasumist – nii arvas 83 protsenti vastanutest. Järgnevad üürimakse, internetikulude ning tervishoiukulude tasumised. Tabeli lõpus on haridus- ning lastehoiu kulude tasumine vastavalt 24 ja 16 protsendiga.

Intrum koostab alates 2013. aastast Euroopa tarbijate maksearuannet. Aruande aluseks on 24 Euroopa riigi 24 004 tarbija seas läbi viidud uuring, millega saab heita pilgu Euroopa tarbijate igapäevaelule, nende kulutustele ja võimele leibkonna rahaasjadega toime tulla.

Intrum on krediidihaldusteenuste ettevõte, mis tegutseb 25 riigis. Intrum asutati 2017. aastal Intrum Justitia ja Lindorffi ühinemisega. Ettevõtte peakontor asub Stockholmis ning Intrumi aktsiad on noteeritud Nasdaq Stockholmi börsil.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi