Kuressaare haigla 24 arsti pöördusid vallavalitsuse ja haigla nõukogu poole, kuna ravijuht Edward Laane ei ole oma tööülesandeid nende silmis professionaalselt täitnud – arstid nõuavad ravijuhi lahkumist, vahendab BNS.

“Töö ravijuhina ka enne kriisi on olnud kaootiline – harva ületab kohalolek Kuressaares 10 tööpäeva kuus. Nüüd kriisiolukorras on haiglas tekkinud kaos ja segadus,” seisab Kuressaare haigla 24 arsti allkirjaga pöördumises vallavalitsuse ja haigla nõukogu poole.

“Kiri on suunatud nõukogule ja küllap nõukogu siis arutab,” ütles Saarte Häälele üks alla kirjutanud arstidest, loobudes pikemast kommentaarist.

Toimetusele teadaolevalt kees haigla arstide hulgas rahulolematus Laane osas juba märtsis, kuid ametliku pöördumiseni jõudsid nad alles nüüd.

Arstid viitavad 5. mai kuupäevaga dateeritud kirjas, et koroonapandeemia puhkemisega seoses on usaldamatus Kuressaare Haigla SA ravijuhi doktor Edward Laane tegevuse suhtes veelgi süvenenud.

Arstid märgivad, et kirjas vallavalitsusele ja haigla nõukogule toovad nad välja vaid mõned aspektid ravijuhi ebaadekvaatsest tööst.

Esiteks saavad organisatsiooni töötajad enamasti haigla tegevusest teada meedia vahendusel, mitte töökoosolekutel. Valitseb üleüldine juhtimatus. Jääb mulje, et Laane põhitöö seisneb ajakirjanikega suhtlemisel. Ravijuht on loonud meedias kuvandi enda töövõitudest – samas kutsunud arstkonda ning teadlasi meedia vahendusel aususele, märgivad arstid. 

“Oleme märganud, et tema poolt meediale antud faktid ei vasta tihti tegelikkusele. Ajakirjanduses on ära toodud, et kriisiks hakati Laane poolt ettevalmistusi tegema 29. jaanuaril 2020. Tegelikkuses kutsuti samal ajal Kuressaare arstkonda koosolekutel üles mitte külvama paanikat. Samadel kokkusaamistel juhtisid Kuressaare Haigla arstid juba siis tähelepanu kaitsevahendite varumise vajadusele. Teiseks on doktor Laane ravitöö kriisi ajal alanud pärast ametliku tööpäeva lõppu. Ta annab suusõnalisi korraldusi meditsiiniõdedele patsiendi raviarsti teadmata, seejuures fikseerimata neid korraldusi meditsiinidokumentides,” seisab pöördumises. 

“Mis puudutab palju poleemikat tekitanud malaariaravimi Plaquenili kasutamist, siis on teada juhtumeid, kus dr Laane on jaganud seda  ravimit patsientidele sõna otseses mõttes oma taskust. Kolmandaks on Laane andmekaitseseadust rikkudes tutvunud Kuressaare Haigla arstide delikaatsete isikuandmetega ja meditsiinilise taustaga digiloo vahendusel luba küsimata ja olemata nende raviarst. Andmete kuritarvitamist märganud töötajad on vastavasisulised kaebused esitanud Andmekaitse Inspektsioonile,” märgivad arstid. 

“Kriisi juhtimist iseloomustab järgnev – “ei mõtle, ei ütle”. Ravijuht toimetab omaette, süvendades kriisi tulemustele mõtlemata. Doktor Laane liigub sama riietusega niinimetatud puhtas tsoonis ja COVID positiivsete patsientide isolatsioonialadel, sellega töötajates segadust tekitades. Seda võib käsitleda kui ohtliku viiruse levitamist. Jääb mulje, et Laane ei ole hoomanud probleemi tõsidust,” seisab pöördumises ning allakirjutanute arstide hinnangul ei sobi selline isiksus tööle ravijuhina.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi