Esmaspäeval algas kampaania „Ära jää minevikku kinni“, millega justiitsministeerium soovib suurendada endiste vangide tööturule jõudmist ning vähendada korduvkuritegevust.

„Selleks, et vanglast vabanenu sinna uuesti tagasi ei satuks, peab inimene tahtma oma elus uue lehekülje pöörata ja meie aitame omakorda tal muuta keskkonda, kuhu ta vabanedes tuleb,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

„Vanglast vabanenud inimene saab justiitsministeeriumi toetatava tugiteenuse kaudu abi nii töökoha leidmisel, ajutise majutuse ja psühholoogilise nõustamise,“ lausus minister.

Kampaania kutsub inimesi andma võimalust neile endistele vangidele, kes ise soovivad oma elu muuta ning tööandjaid endisi vange tööle võtma. Samuti on see suunatud endisele vangidele, et nad jätkutuge rohkem kasutaksid ja sellega oma elu muudaksid.

„On märkimisväärne, et tööturule jõuab vaid 23 protsenti vabanenud vangidest. Samal ajal teame, et vähemalt pikemalt tugiteenusel olnud leiavad endale suurema tõenäosusega töö,“ rõhutas Aeg.

Jätkutoe pakkumist vanglast vabanenutele korraldab justiitsministeerium koostööpartnerite abiga. Jätkutugi koosneb kahest teenusest: tugiisiku- ja koos nõustamisteenustega ajutisest majutusteenusest.

Tugiisikuteenust pakuvad üle Eesti MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut ja MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus. Tugiisiku eesmärk on pakkuda vanglast vabanejale tuge ühiskonda integreerumisel 18 kuu jooksul. Kontakt tugiisiku ja kinnipeetava vahel luuakse enne vanglast vabanemist ning see jätkub vabanemise järgselt.

Vanglas keskendutakse vabaneja vajaduste kaardistamisele ja tema ettevalmistamisele. Vanglast vabanemisel alustatakse tegevusplaani elluviimist. Kõigi tegevuste eesmärgiks on vabaneja toetamine uutest kuritegudest hoidumisel, sotsiaalsete oskuste (taas)õppimisel ja tööturule naasmisel.

Majutusteenust pakuvad MTÜ Lootuse Küla, MTÜ Samaaria Eesti Misjon, MTÜ Jõhvi Kristlik Kogudus Uus Põlvkond ja MTÜ Valge Eesti. Selle eesmärk on pakkuda ajutist majutusvõimalust vanglast vabanenule, kellel elukoht puudub või see ei ole vabanemiseks sobilik. Üksuses töötav personal pakub mitmeid toetavaid tegevusi, mis aitavad vanglast vabanenul end ühiskonda paremini sulandada. Võimaldatakse sotsiaal- ja võlanõustamist, psühholoogi konsultatsioone, kohapealset tööd jm toetavaid tegevusi. Majutusteenuse kestvus on kuni kuus kuud, võimaluse korral on võimalik ka teenuse pikendamine veel kuni kuueks kuuks. 

Kampaania kestab kolm nädalat. Kampaaniat viiakse läbi nii teles, raadios, online-portaalides, sotsiaalmeedias kui tänavapildis. Endiste vangide lugudega saab tutvuda kampaania veebilehel.

Kampaania maksumuseks on 73 344 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi