Keskkonnaminister Tõnis Mölder peab Pakri saarte lähedal toimuvat ohtliku kauba laevalt laevale laadimist keskkonnaohtlikuks ning juhul kui see on toimunud ka Pakri hoiualal, siis lausa illegaalseks. 

Mölder rõhutas, et olukord on vajalik igakülgselt kontrolli alla võtta ning selgeks teha, kas ja millal on keelatud tegevusi hoiualal tehtud, teatas keskkonnaministeerium. Kuna politsei- ja piirivalveamet vastutab ümberlaadimise lubade väljaandmise eest ning nende laevastik tegeleb reostustõrjega, informeeris Mölder olukorrast siseministrit.

„Oluline on pidada ühist dialoogi teiste ministeeriumite, seal hulgas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, Eesti sadamate ja merendussektori inimestega, et leida olukorrale keskkonda hoidev ning majanduslikult efektiivne lahendus,“ märkis Mölder. 

Ta nentis samas, et ka ohtliku kauba ümberpumpamise jaoks tuleb ettevõtetele pakkuda võimalusi, kuid need peavad olema allutatud rangele kontrollile ning kaetud riskile vastavate tasudega.

„Kui keegi reklaamib, et Eesti vetes saab odavalt ja riigi tähelepanuta oma ohtlike kaupadega hoiualal majandada, siis selle lõbu lõpetame kahtlemata ära. Meil peab olema selge ülevaade, mida ja milleks tehakse ning kui suured riskid selle kõigega kaasnevad,“ rõhutas Mölder.

Vastavas poliitikakujundamises tuleb Mölderi sõnul lähtuda ka naaberriikide kogemusest ja reeglitest, et olukord Läänemere ääres oleks võimalikult ühetaoline.

„Oluline on suhtlus eelkõige kolleegidega Soomes, sest meil on mõistlik põhjanaabritega ühist joont hoida,“ lisas Mölder.

„On ilmselge, et ohtliku kauba ümberlaadimine merel – eriti looduskaitsealal – tähendab, et õnnetus hüüab tulles. Meil on aga nüüd võimalik sekkuda ja asi kontrolli alla võtta enne, kui midagi juhtub,“ selgitas Mölder.

Reedel ja laupäeval ilmus mitmes meediaväljaandes ülevaade Pakri saarte hoiualal toimuvast ohtlike kaupade ümberlaadimisest laevade vahel, kus vähestele reeglitele ning suurele keskkonnaohule juhtisid tähelepanu mitmed loodus- ja merenduseksperdid.

Osaliselt Pakri hoiualal olev ankruala loodi 2007. aastal. Keskkonnaministeerium kooskõlastas ankruala moodustamise tingimusel, et hoiualale jääval osal ei tehta tegevusi, mis võivad ohustada kaitstavat ala ja liike ning koostatakse ka vastav meetmekava ohtude vältimiseks. Kui neid tingimusi pole täidetud, siis on see tegevus illegaalne.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi