Eesti Lastearstide Selts pole rahul, et haigekassa pole ambulatoorsete vastuvõttude hinnakomisjoni kaasanud pediaatria spetsialisti, mistõttu on nende erialal toimunud oluline rahalise ressursi vähenemine.

Alates 2017. aastast hakkas kehtima haigekassa hinnakiri, mille tööprotsessi ega aruteludesse lastearsti seltsi ei kaasatud. Tulemuseks on oluline rahalise ressursi vähenemine pediaatrias, kirjutas liit haigekassale ja sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas.

Seltsile teadaolevalt tegeleb Eesti Haigekassa taas ambulatoorsete vastuvõttude hindade ülevaatamisega. Kuna hinnakomisjonis ei ole nende esindajat, siis tunnevad lastearstid muret, et puudub sellekohane kompetents.

Pediaatri vastuvõtt on võrrelduna teiste eriarstide vastuvõttudega ajakulukam. Arvestada tuleb lapsega kontakti saavutamiseks ja selle hoidmiseks vajaminevat aega, topelt ajakulu anamneesi kogumiseks lapsevanemalt ja eraldi ka lapselt endalt. Laste puhul on tegemist väga erinevate eagruppide patsientidega vanuses 0-19 aastat ning igaüks neist nõuab erinevat käsitlust, märgib selts.

“Teenus hõlmab paralleelselt lapse tervisliku seisundi hindamisega kasvu ja arengu easpetsiifilist töömahukat nõustamist, ennetustööd ning suure hulga erinevate vanusegruppide patoloogiate käsitlust. Teenusele planeeritud piisav, spetsiifikat arvesse võttev ajamaht on 30 minutit nii esmase kui ka korduva vastuvõtu jaoks.”

Laste tervishoid ei ole lihtsalt viiendiku elanikkonna tervishoiu osa nagu ka laps ei ole väike täiskasvanu. “Peame oluliseks, et teema käsitlusel võetakse arvesse varasemalt Eesti Lastearstide Seltsi poolt esitatud hinnataotlusi või leitakse võimalus kaasata vastavat kompetentsi omav komisjoni liige,” lisas selts.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi