Politseiteenistujate ametiühingu esindajad kohtusid reedel siseminister Kristian Jaaniga, kellega arutasid ühingu ja kogu politsei jaoks aktuaalseid küsimusi – palka, pensioni ning värbamise tulevikku ning esitasid oma ootused uuele siseministrile.

Politseiteenistujate ametiühingu juhi Ainvar Rahe sõnul seisab ametiühing kõigi politseiametnike õiguste  ja töötingimuste eest ning juhib tähelepanu ametkondade vahelisele ebavõrdsusele. „Politseiametnike palk ja kõik muud tingimused peavad olema selle töö väärilised, mida kolleegid iga päev teevad ning vastama ka sellele, kui tähtis on turvalisus Eesti inimese jaoks,“ ütles Rahe.

Siseminister kinnitas, et läheb eelarve läbirääkimistele haldusala palgatõusu taotlema – eesmärgiks jõuda tulemuseni, et politseinike ja päästjate keskmine palk oleks 2026 aastaks 1,2 Eesti keskmist palka.

Pensionite osas on ametiühingu ootus, et politseiametniku pensioni arvutataks sarnaselt prokuröride, kaitsepolitseinike ja kaitseväelastega ametniku kogupalgast.

Samuti  soovib ühing taaselustada eriteenistuste seaduse eelnõu väljatöötamise protsessi. Praegune olukord ei taga ametnike võrdset kohtlemist ning puuduvad kriteeriumid, mille alusel otsustada, milline ametikoht on eriteenistuja ning milline avaliku teenistuja oma.

Tõsine väljakutse on personaliprobleem, kus pensioniea täitumise tõttu jääb lähiajal suur hulk inimesi politseitööst eemale.  Hetkel on politseis puudu 200 inimest ning prognoosi kohaselt see vajadus lähiaastatel  kahekordistub.  Sisekaitseakadeemia vastuvõtt ei suuda puudujääki katta ning vaja on nii õppekohtade arvu suurendamist kui ta teistelt elualadelt värvatud inimeste kiiremat koolitamist.

„Politseiametnikule kehtivad väga kõrged nõudmised, mistõttu peavad töötingimused ja palk pakkuma sotsiaalset kindlustunnet ka alustavale kolleegile ning olema konkurentsivõimelised nii siseministeerumi haldusalas kui kogu tööturul,“ rõhutas Rahe. Tema sõnul on tähtis, et lisaks palgatingimustele saaks PPA pakkuda tööandjana ka rohkem lisaväärtust näiteks tervisetoetuse või sportimisvõimaluste näol.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi