Prokurör ei nõustunud Tartu endisele abilinnapeale Valvo Semilarskile maakohtus mõistetud rahalise karistusega ning taotleb ringkonnakohtult talle karmimat karistust, maakohtu otsuse vaidlustasid ka Semilarski kaitsjad.

Prokurör Ken Kiudorf taotleb ringkonnakohtult Valvo Semilarski osalise õigeksmõistmise ja talle mõistetud karistuse tühistamist ning uue otsusega tema süüdi tunnistamist kogu süüdistuse mahus ning talle tingimisi ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse mõistmist kolmeaastase katseajaga.

Ühtlasi leiab prokurör, et menetluskulud tuleb jätta kogu ulatuses Semilarski kanda ning taotleb  prokurör Margus Grossi protsessilt taandamise õigusvastasuse tuvastamist.

Semilarski kaitsjad Oliver Nääs ja Sander Potisepp taotlevad maakohtu otsuse tühistamist osas, milles ta maakohtus süüdi tunnistati. Advokaadid leiavad, et Semilarski tuleb kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista, hüvitada talle ebamõistliku menetlusajaga tekitatud kahju 1654,83 eurot ja mõista riigilt tema kasuks välja menetluskulud kogu ulatuses.

Prokurör ei soovi asja arutamist suuliselt, kuid advokaadid just seda soovivad. Ringkonnakohus ei ole asja menetlusliiki veel otsustanud.

3. novembril tunnistas Tartu maakohus Semilarski osaliselt süüdi toimingupiirangu rikkumises ja mõistis talle rahalise karistuse 17 530 euro, kuid arvestas sellest maha tema kahtlustatavana kinnipidamise aja nii kujunes tema lõplikuks karistuseks 16 898,92 eurot. 

Kohus tunnistas Semilarski süüdi AS-iga Eviko seotud toimingupiirangu rikkumises ja AS-iga Aqua Marina seotud toimingupiirangu rikkumises seoses 06.06.2017, 19.09.2017, 23.05.2017 Tartu linnavalitsuse istungitega ning 01.06.2017 Tartu linnavolikogu istungiga.

Kohus leidis, et Tartu linnavalitsuse istungi protokollidest nähtub, et istungitest osa võtnud Semilarski ei taandunud kordagi AS-iga Eviko ja AS-iga Aqua Marina seotud küsimuste arutelust ja otsustuste vastuvõtmisest.

Kohus otsustas Semilarski mõista osaliselt õigeks süüdistuses toimingupiirangu rikkumises AS-iga Rand & Tuulberg Grupp ja AS-iga Vallikraavi Kinnisvara seotud toimingute tegemisel ja otsuste vastuvõtmisel.

Kohus tuvastas, et Semilarski ja Tuulberg ei ole isiklikult tuttavad ning ei käi omavahel läbi. Asja analüüsides asus kohus seisukohale, et kuigi Semilarski puhul on võimalik rääkida kaudsest tahtlusest, ei ole võimalik lugeda tõendatuks, et ta pani toimingupiirangu rikkumise toime vähemalt otsese tahtlusega. Seetõttu on  Semilarski vastutus toimingupiirangu rikkumises seoses AS-iga Vallikraavi Kinnisvara ja AS-iga Rand&Tuulberg Grupp välistatud.

Semilarski tunnistati osaliselt õigeks ka AS-iga Aqua Marina seotud toimingute tegemisel ja otsuste vastuvõtmisel.

Lisaks mõistis maakohus Semilarski kasuks riigilt 46 476,37 eurot kaitsjale makstud tasu katteks. Menetluskuludena tuleb Semilarskil tasuda riigieelarvesse sundraha 876 eurot. 

Kohus ei rahuldanud taotlust hüvitada Semilarskile ebamõistliku menetlusajaga tekitatud kahju.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi