Tartu innavalitsus soovib lisaeelarvest suunata vaimse tervise edendamisse ligi 170 000 eurot.

Abilinnapea Mihkel Lees tutvustab täna linnvalitsuse ettepanekuid linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmetele. 

„Soovime pöörata senisest suuremat tähelepanu vaimse tervise probleemide ennetusele ning käsitleda vaimset tervist toetavaid meetmeid süsteemsemalt. Omavalitsuste käed jäävad lühikeseks, et lahendada psühholoogide ja psühhiaatrite puudust. Saame aga panustada, et inimeste mured laheneksid enne, kui nad eelmainitud väärt spetsialistide juurde pöörduma peavad. Enamus vaimse tervise probleeme on ennetatavad,“ rääkis abilinnapea Mihkel Lees. 

Oma ettepanekutes keskendub linnavalitsus lastele, üksi elavatele eakatele ja vaimse tervise eesliinitöötajatele. 

Linn soovib toetada SA Kiusamisvaba Kooli tegevusi üheksas Tartu koolis ning seab kaugemaks sihiks, et aastaks 2024 oleksid kiusamisvabad kõik Tartu koolid. Ligi 1000 Tartu teise kooliastme õpilasele pakutakse võimalust laadida alla tõenduspõhine Triumf Research OÜ vaimse tervise mobiilirakendus. Samuti toetatakse koolide osalemist klassisidususe programmides.  

Eakatele pakub linn jätkuvalt kõnniringe ning inimeste üksilduse vähendamiseks on koos partneritega kavas sisse seada eakate jutuliin. Linnavalitsuse sotsiaalosakond ja Ropka-Karlova päevakeskus valmistavad ette kaheaastast eakate üksildusevastast programmi, mille läbiviimiseks on kavas kaasata ka välisrahastust. Lisaeelarvest on selleks kavandatud 20 000 eurot.

Vaimse tervise eesliinil töötavatele sotsiaal- ja haridustöötajatele soovib linn korraldada vaimse tervise teemalisi koolitusi, samuti on kavas koolitused kultuuritöötajatele, huvitegevuse õpetajatele ning teistele oma igapäevatöös lastega tegelevatele inimestele.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi