Kantar Emori pensionireformi seire oktoobrikuiste tulemuste kohaselt on 51 protsendil teise sambaga liitunutest kavatsus sellega jätkata – vaid 21 protsenti vastajatest plaanib kogutud raha välja võtta.

Kantar Emori teatel kasutaksid raha väljavõtjad samba raha peamiselt laenude tagasimaksmiseks, aga ka koduga seotud kulutusteks, näiteks remondiks.

Kantar Emor on mõõtnud elanike hoiakuid teise pensionisamba suhtes alates eelmise aasta detsembrist iga kuu. Teise sambaga jätkamist pooldavate elanike hulk pole selle aja jooksul oluliselt muutunud, olles pidevalt 50 protsendi lähedal.

Agregeeritud andmed, mis sisaldavad üle 8100 teise sambaga liitunu arvamust, näitavad, et sambaga jätkamist pooldavad rohkem noored, suurema sissetulekuga ja kõrgema haridusega elanikud.

Erinevused sihtrühmade vahel on uuringu kohaselt aga väga suured, näiteks alg- või põhiharidusega vastajate seas on teise sambaga jätkajaid vaid umbes kolmandik vastajatest.

Kantar Emori käitumisteaduste juhteksperdi Heidi Reinsoni sõnul tuleb andmete tõlgendamisel arvesse võtta seda, et otsus puudutab tulevikku ja inimesed võivad oma käitumise ennustamisel olla liiga optimistlikud.

Umbes viiendik vastanutest on endiselt äraootaval seisukohal ja ei ole oma seisukohta veel kujundanud. “Küsitlus toimus vahetult enne riigikohtu otsust, lähikuudel näeme, kuidas seaduse jõustumine ja ka rakendusliku poole täpsustused inimeste seisukohti kujundavad,” märkis Reinson pressiteates.

Ta lisas, et alahinnata ei tasu ka konteksti mõju, sest kindlasti hakkavad erinevad ettevõtted inimeste pensionirahale niiöelda jahti pidama.

Oktoobrikuine küsitlustöö toimus 8.–14. oktoobril veebiintervjuudena, uuringus osales 1026 Eesti elanikku vanuses 18–74 aastat.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi