Sügiseks otsivad Ida-Virumaa haridusasutused kokku pea 100 uut haridustöötajat – kõige suurem vajadus on loodusainete-, muusika-, klassiõpetajate ning inglise keele õpetajate järele.

Õpetajaid otsitakse kõikidel haridusastmetel ning suurimaks väljakutseks on leida õpetajaid just üldhariduskoolides üldainete läbiviimiseks nagu bioloogia, keemia ja inglise keel. Alushariduses on suurim vajadus eestikeelsete õpetajate, kutsehariduses kutseõpetajate ja kõrghariduses insenerivaldkonna õppejõudude järele. Haridustöötajaid vajatakse nii linnades kui maapiirkonna haridusasutustes. Peamiseks õpetajate puuduse põhjuseks on eestikeelsete ja keelekümblusõpetajate suur vajadus. Lisaks toimub õpetajate seas ka kaadrivahetus, kus õpetajaskond vananeb ja noori ei ole peale tulemas.

Ida-Viru haridusklastri koordinaatori Kerda Eierti sõnul töötakse maakonnas praegu välja alustavate õpetajate toetamise mudelit. „Alustavale õpetajale fookuse seadmine on meie jaoks kriitilise tähtsusega. Haridusklaster ja kohalikud omavalitsused soovivad maakonda tulnud haridustöötajatele pakkuda toetavat elu- ja töökeskkonda.”

Lisaks tuleb Eierti hinnangul Ida-Virumaal tervikuna tegeleda õpetajate järelkasvu teemaga.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur näeb Ida-Virumaal töötamises suurt arengupotentsiaali. „Kui Kohtla-Järve võib eemalt vaatajale tunduda kõle ja tundmatu paik, siis tegelikult on vastupidi: see on võimaluste ja kõige kiirema arengupotentsiaaliga paik, kus igal sammul on midagi uut avastada, aga ka imestada. Eriti hästi sobib Kohtla-Järve rahutu iseloomuga tegijatele inimestele, sest töövilju saab kiiresti peale külvi maitsta ja need on magusad.

Ka Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets kinnitab uute inimeste leidmise vajadust. „ Uued erialad, uued mõtted ja uued inimesed see on  väljakutse nii meile, kui ka nendele. Liikumine see viib edasi ja arenemine läbi värskete ideede ja inimeste teeb meid paremaks tugevamaks“.

Ida-Viru haridusklaster Hariduskopter on loodud kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste poolt 2020. aastal, et ühiselt arendada ja koordineerida maakonna haridusvaldkonda. Ühises organisatsioonis töötatakse selle nimel, et saada Ida-Virumaale maakonnaväliseid õppureid ning haridustöötajaid, parandada hariduse kvaliteeti ja siduda erinevaid haridusvaldkondi ja astmeid.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi