Tartu Ülikooli Kliinikum tahab uurida noorte haigestumist insulti ja sellest paranemist ning esitas uuringu läbiviimiseks taotluse sotsiaalministeeriumile. 

Läbiviidava uuringu üldine eesmärk on koostada Tartu ja Tallinna noorte eluesmaste insulti haigestunute register, mille alusel selgitada välja haiguse riskitegurid, põhjused ning insuldi raskus aastatel 1991-2025.

Uuringuga soovib kliinikum määrata insulti haigestunud noorte täiskasvanute elulemust ja hilistulemusi ning uurida neid mõjutavaid tegureid ja hinnata insuldi haigestumuse trendi noortel täiskasvanutel Tartus ajavahemikus 1991-2025. 

Selleks soovib ülikooli närvikliinikum nii statsionaarsete kui ambulatoorsete epikriiside andmeid tervise infosüsteemist. Bioeetika ja inimuuringute nõukogu on uuringu läbiviimiseks loa andnud.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi