TALLINN, 10. märts, BNS – Õpilaskodusid pidavad koolid saavad alanud aastal selle tarvist toetust kokku ligi miljon eurot, kusjuures toetussumma on kasvanud aastaga ligi 15 protsenti. 

Neljapäeval valitsuse ette jõudva määruse eelnõuga kehtestatakse 2022. aastaks koolide pidajatele antava õpilaskodutoetuse kogusumma ning ühe õpilaskodu koha toetuse suurus. Õpilaskodu üldist tuge saava õpilase koha toetus on 2000 eurot, tõhustatud toel oleva õpilase koha toetus on 2700 eurot ja erituge saava õpilase koha toetus on 3400 eurot aastas.

Eelnõu järgi eraldatakse õpilaskodutoetust koolide pidajatele kokku 963 000 eurot. Toetust saavad 22 kooli pidajat ehk 20 kohaliku omavalitsuse üksust ja kahe erakooli pidajad, kelle peetavates õpilaskodudes toetab riik 373 õpilase elamist. Võrreldes 2021. aastaga on toetuse kogusumma suurenenud 149 000 euro võrra, kuid õpilaskodu kohtade arv on vähenenud, sest kohti vajavaid õpilasi on vähem.

Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest määrab haridus- ja teadusminister munitsipaal- või erakooli, kus luuakse riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad nende perede põhiharidust omandavatele lastele, kellel on raskusi toimetulekuga. Toetuse jaotamisel koolipidajate vahel lähtutakse hariduse infosüsteemi andmetest – riigi toetatud õpilaste arvust õpilaskodudes planeeritavale aastale eelneva aasta 10. novembri seisuga.

Toetust võib kasutada õpilaskodu õpilastega seotud personali- ja majandamiskulude, tugiteenuste ning vaba aja tegevuste kulude katteks. Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale võetakse õpilane elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotluse alusel ja õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema nõusolekul.

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist ning selleks vajalik raha on ette nähtud haridus- ja teadusministeeriumi 2022. aasta eelarves.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi