Alates pühapäevast, 1. maist saab põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) e-keskkonnas taotleda mesilaspere toetust.

Taotlusi võetakse e-PRIA kaudu vastu kuni 16. maini, teatas amet.

Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

“Käesoleval aastal on muutunud mesilate ning mesilasperede registreerimise tähtajad. Palume taotlejatel väga tähelepanelikult jälgida, et mesilad ning mesilaspered oleksid põllumajandusloomade registrile teavitatud õigeaegselt. Sel juhul kulgeb taotluse esitamine kiiresti ning probleemideta,” ütles PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska.

Mesila, milles asuvate mesilasperede kohta toetust taotletakse, peab olema põllumajandusloomade registris registreeritud hiljemalt käesoleva aasta 30. aprillil. Toetust saab taotleda mesilaspere kohta, keda taotleja aprilli lõpu seisuga registri andmetel pidas ning kelle pidamisest ta teavitab registrit hiljemalt 5. maiks. Kui mesilasperede arv on registrile teada antud 31. detsembril 2021 või hiljem ja see ei ole vahepeal muutunud, siis arvu uuesti teavitama ei pea. 

Kui mesila ning mesilaspered on registrisse kantud, tuleb kindlasti esitada ka mesilaspere toetuse taotlus. Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana. 

2022. aastal on riigieelarvest makstava toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt käesoleva aasta lõpuks.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi