Tervisemonitooringu andmetel põhineva vaimse tervise raport näitas, et koroonakriis mõjutas oluliselt inimeste vaimset tervist ning töökontekstis kerkisid esile, et ajapuudus, töökonfliktid ja tööga seotud ebakindlus võimendavad üksteist.

Samas tuli välja, et ettevõtetel, kes väärtustavad oma töötajaid, õnnestus hoida töötajate rahulolu ja motivatsiooni oma töö suhtes väga suurena ka kriisi ajal. Seda isegi olukorras, kus niiöelda elustress suurenes mullu kevade jooksul enam kui kaks korda ehk 22 protsendilt 44-ni. 

HeBA tervisemonitooring põhineb kõigi töötervishoiu partnerite töötajate regulaarsetel vastustel oma tervise erinevate aspektide kohta, kusjuures tähelepanu all on taastumine, toitumine, liikumine, vaimne tervis, südametervis, üldine haigusrisk ja tööga seotud tervisemõjud. Mullu pöörati kogu maailmas varasemast enam tähelepanu inimeste vaimsele tervisele, seda suures osas koroonakriisi tõttu. HeBA raport vaatleb, mis toimus Eesti tööturul vaimse tervise osas üldiselt ning suuremate sektorite ja töötajagruppide lõikes. 

HeBA kliiniku omanik ja juht, töötervishoiuarstide seltsi juhatuse liige doktor Evelyn Aaviksoo märkis, et HeBA-le on ettevõtete tervisepartnerina väga oluline, et inimesed naudiksid oma tööd, oleksid terved ja rahulolevad. Ta lisas, et on koostöö käigus näinud, et edukad ettevõtted peavad suureks väärtuseks neid käsitlusviise, mis toetavad töötajate head tervist ja kaitsevad läbipõlemise või teiste soovimatute tagajärgede eest.

Tööandjate jaoks on oluline täpsemini mõista, mis on töötajate poolt tajutud stressi taga. Näiteks palju kõneldud tööstressi tase oli tervisemonitooringu partnerettevõtete töötajate hulgas aasta alguses 32 protsenti, umbes samal tasemel, mis juba viimased 10 aastat Eestis keskmiselt. Samas eri vanuses inimeste taju on erinev. 38 protsenti alla 30-aastastest hindas oma elu stressirohkeks, samal ajal kui üle 50-aastaste hulgas oli neid ainult 23 protsenti, tööstress on nende gruppide jaoks vähem tajutav. Karjääri keskel ehk 30-50-aastaselt tajutakse oluliselt suuremal määral tööstressi. Samuti tuli tervisemonitooringust välja, et tööliste hulgas tööstress suvekuudel suurenes pea kolm korda, samal ajal kui spetsialistide hulgas see vähenes kaks korda.

Kuigi stressi põhjused võivad olla nii tööl kui kodus, siis töösooritust mõjutavad mõlemad. Samas tark tööandja saab tööelukvaliteeti olulisel määral mõjutada nii tööd vahetult paremini korraldades, kui ka elustressi arvesse võttes. 

Tööga seotud ebakindluse vähendamine ongi kõige olulisem ülesanne ettevõtte juhtidele, kes soovivad hoida oma väärtuslikke töötajaid tervete ja motiveerituna 2021. aastal jätkuva koroonaepideemia kontekstis. Juhtkonna, personalitöötajate ning ettevõtte tervisepartneri koostöös saab tagada organisatsiooni äriliste eesmärkide saavutamise ka väga keerulistes oludes, jälgides ja juhtides töötajate töötajate vaimse tervise riske koos oskuste ja eelduste kokkuviimisega töö korraldamisel.

HeBA kliinik on Eesti juhtivate töötervishoiuarstide Evelyn Aaviksoo ning Karin Sarapuu juhitud uudne, tööealiste inimeste tervisevajadustele orienteeritud tervishoiuasutus. HeBA missiooniks on aidata kujundada ettevõttes tervisekultuuri, mis suurendab töötajate motivatsiooni ja aitab kaasa ettevõtete äriedule.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi