Mustvee vallavolikogu esmaspäevasel istungil oli kaks päevakorrapunkti ehk vallavanema umbusaldamine ja uue vallavanema valimine, kuid esimesest päevakorrapunktist ei olnud tarvis edasi liikuda, sest vallavanema umbusaldamine ei läinud läbi, kirjutab Tartu Postimees.

Mustvee vallavanemale Terje Rudissaarele esitasid umbusaldusavalduse kahekümne ühest volikogu liikmest kümme. Umbusaldusavalduses oli esile tõstetud viis teemat, mille kohta oli volinikel Rudissaarele etteheiteid. Allakirjutanud heitsid Rudissaarele ette, et väga paljud inimesed on vallavanema oskamatu ja asjatundmatu juhtimise tõttu töölt või teenistusest lahkunud. «Vallavanem on otseselt põhjustanud vallale materiaalset ja mainekahju ning käitunud inetult, lugupidamatult ka konkreetsete inimeste suhtes,» seisis umbusaldusavalduses.

Ka märgiti avalduses, et vallavanem on sõlminud ebaseaduslikult valla talihoolde lepingu ning Mustvee sadama kasutuslepingu. Umbusaldusele alla kirjutanud heitsid ette, et vallavalitsus eiras kohalike kogukondade ettepanekuid ning vahetas välja SA Voore Aktiviseerimiskeskus ja SA Kalevipoja Koda nõukogude liikmed.

Rahul ei oldud ka asjaoluga, et vallavalitsus eesotsas vallavanemaga asutas MTÜ Peipsiääre-Mustvee Arenduskoja ning jättis seejuures selle teema kogukondadega arutamata. Peipsiääre-Mustvee arenduskoda vahendab ja veab eest peamiselt Leaderi meetme projekte. «Leader on teatavasti altpoolt tulev algatus ja põhineb kolme sektori koostööl,» seisis umbusaldusavalduses.

Vallavanem ei soovinud enne umbusaldusavalduse hääletust neid etteheiteid kommenteerida. Hääletusel oli Rudissaare umbusaldamise poolt üheksa, vastu aga kümme vallavolinikku. Kaks volinikku otsustasid jääda erapooletuks.

Rudissaar tänas pärast hääletust kõiki neid, kes arvavad, et vallavanem teeb head tööd. «Vallavalitsus saab rahus edasi töötada ega teki olukorda, kus nelja aasta ja kolme kuu jooksul oleks meile siia tulnud viies vallavanem,» sõnas ta.

Rudissaar sai Mustvee vallavanemaks mullu augustis, kui eelmine vallavanem Aivar Lainjärv sai umbusaldamisega ametist vabaks. Lainjärv oli Mustvee vallavanem veidi üle aasta. Enne Lainjärve juhtis napilt aasta valda Märt Kraft, kes loobus ametist omal soovil. Enne Krafti oli vallavanemaks Jüri Morozov, kes samuti sai ametist vabaks umbusaldamise tõttu.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi