Üle-eestilise liikuma kutsuva koolide võrgustikuga ühines läinud õppeaastal viis Pärnu üldhariduskooli: Audru, Jõõpre, Raeküla, Rääma ja Tammsaare kool, teatas Pärnu linnavalitsus. Nagu esimeste liitujate puhul, eraldas Pärnu linnavalitsus ka iga uue võrgustikuga ühinenud kooli eelarvesse 10 000 eurot.

Õpilaste-õpetajate aktiivse liikumise soodustamiseks ja võimaluste loomiseks mõeldud toetusraha kasutavad koolid erinevalt – vastavalt oma vajadustele ja soovidele. Nagu liikuma kutsuva kooli võrgustiku reeglid ette näevad, hindavad koolid esmalt oma liikumisvõimaluste hetkeolukorda, määravad arengusuunad ja koostavad tegevuskava.

2021. aasta alul võrgustikuga ühinenud Audru koolis saavad õpilased kasutada väli- ja sisejõusaali, mängida kettagolfi, lauatennist, ronida sisemägirajal ning harjutada osavust ja tasakaalu lühikesel seiklusrajal. Mitmed nendest võimalustest olid enne võrgustikuga liitumist juba olemas, kuid sisemägirada ja lühike madalseiklusrada saadi linna toel.

Kuna liikuma kutsuva kooli programmi oluliseks osaks on ka koolitused, nii õpilastele kui õpetajatele, mille läbinud saavad kaasa teadmised, oskused ja materjalid, mis on abiks mängu- ja tantsuvahetundide sisustamisel, on Audru koolipere koolitustel omandatut igapäevakoolielus rakendanud. Mängujuhtidest õpilased on vahetundides aktiivsed tegutsejad ja näitavad enda õpitud oskusi teistelegi. Osaleda saab ka tantsu vahetundides.

Värskes õhus õppimist ja liikumist on Audru koolis alati palju olnud, nüüd aga muidugi veel rohkem. „Selleks, et teada saada meie tänast seisu, et teaksime kuhu edasi püüelda, on meile abiks Tartu ülikooli liikumislabor. Oleme hindamas õpilaste liikumisaktiivsust, koolihoovi võimalusi ning selle kaardistamist. Valmimas on sisehoovi projekt, et tuua õpilased õue õppima ja vahetundi veetma ning aktiivselt liikuma,“ ütles Audru kooli direktor Peep Eenraid.

Jõõpre kool soetas linna toetusraha eest välijõusaali ning sise- ja välisronimisseina. Õpilastele mõeldud mängujuhi koolitus on plaanis ette võtta kevadel, kuid egas aktiivsed vahetunnid seepärast pidamata jää – neid veavad praegu tragid õpilasesinduse liikmed. Kevadel tuleb kooli õuealale pinksilaud ning planeerimisel on liikluslinnak. Et teha tavapärastele suusatundidele lisaks suusapäevi Jõulumäel ja Valgerannas, tellis kool õpilastele juurde uusi suuski. Jõõpre kooli õpilased saavad aasta läbi kasutada spordiväljakuid ja võimlat, palle ja erinevaid sportimisvahendeid. Koolis on suusa- ja uisubaas, kus on 30 paari suuski ja 30 paari uiske. Tundmaks pargis olevaid puu- ja põõsaliike, on rajamisel ka märgistatud õpperada.

Rääma koolis aitavad füüsilist liikumist ja aktiivseid vahetunde edendada ja eest vedada 25 koolitatud mängujuhti. Igas klassis on liikumistähestikud ning kui olukord sunnib koolipere distantsõppele, ei jäeta liikumist unarusse – siis läheb käiku kalendersüsteem, kus iga päev avaneb uus aken, mille all peidus vahva liikumisharjutus. Kuna käimasoleval õppeaastal paikneb Rääma kool remondi tõttu üle linna laiali, on ühest kohast teise käimist nii õpetajatel kui õpilastele nagunii rohkem ning samme muudkui koguneb. Linna eraldatud toetusraha plaanib kool kasutada madalseiklusraja jaoks. See tuleb Rääma kooli õuele siis, kui õppehooned saavad remonditud.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi